Alumni-netwerk

Welkom bij het Alumni-netwerk van Fontys Sporthogeschool

Lang geleden, onlangs of iets daar tussen in, ben je afgestudeerd aan Fontys Sporthogeschool (Tilburg/ Sittard/Eindhoven) of een van de voorgangers daarvan: ALO of KALO Tilburg.

Je hebt je opleiding op je eigen manier mogen ervaren; het heeft een bijdrage geleverd aan wie je nu bent en je hebt er vrienden voor het leven gemaakt. Omdat wij weten dat dit een bijzondere opleiding is die een sterke band creëert tussen studenten en het instituut, is het 'Alumni-netwerk Fontys Sporthogeschool' opgericht.

Ambitie

Het Alumni-netwerk heeft de ambitie om onze alumni te verbinden aan ‘ons’ instituut, haar studenten (aspirant-alumni) en elkaar. Hierbij staan drie pijlers centraal om een inspirerend en dynamisch netwerk te vormen; Podium, Vloer & Bar.
Aan de hand van deze pijlers organiseert het Alumni-netwerk, in samenwerking met Fontys Sporthogeschool en het werkveld, diverse activiteiten. Dit alles in het kader van elkaar 'Inspireren', 'Ontmoeten' of 'Verbinden'. Via deze pagina, en periodiek via een nieuwsbrief, houden we je op de hoogte van alle activiteiten die dit Alumni-netwerk je te bieden heeft.

Podium

Om te Inspireren en te innoveren

Het Alumni-netwerk creëert een platform waar (aspirant-) alumni en Fontys Sporthogeschool elkaar inspireren door het geven of bijwonen van lezingen, gastcolleges en presentaties. Hierbij staat het delen van kennis over actuele ontwikkelingen en inzichten op het gebied van duurzaam en verantwoord sporten en bewegen centraal.

Vloer

Om te Valoriseren en te verbinden

Het Alumni-netwerk creëert de mogelijkheid aan alumni en Fontys Sporthogeschool om kennis over te dragen door praktisch aan de slag te gaan tijdens workshops. Op de vloer staat het toepassen van kennis over actuele ontwikkelingen of inzichten op het terrein van duurzaam en verantwoord sporten en bewegen, centraal.

Bar

Om te Ontmoeten en te netwerken

Het Alumni-netwerk voorziet in de behoefte van alumni en Fontys Sporthogeschool om elkaar te ontmoeten. In een ambiance van gezelligheid en gemoedelijkheid is er ruimte voor samenzijn om elkaars ervaringen uit heden en verleden met elkaar te delen. Hierbij staat het onderhouden van bestaande alsook het opdoen van nieuwe relaties centraal.

Team van ambassadeurs

Om deze ambitie uit te dragen is er team actief, bestaande uit alumni (ambassadeurs) en medewerkers Fontys Sporthogeschool.

Interesse om ambassadeur te worden? Of heb je ideeën of vragen over het Alumni-netwerk van Fontys Sporthogeschool? Contacteer Margje Moonen dan via het volgende e-mailadres: alumni-sporthogeschool@fontys.nl. en volg ons via onze social media kanalen voor het laatste nieuws.