Workouts

Gedurende de lectoraatsperiode zijn er 11 workouts georganiseerd waarvoor collega’s en studenten uit verschillende sectoren uitgenodigd. Deze workouts boden een platform voor interactief kennis ontwikkelen en kennis delen en zij fungeerden als toets en oefenplaats voor samenwerken en afstemmen. De deelnemers aan de workouts kwamen van verschillende organisaties met een uiteenlopende (professionele) achtergrond, andere cultuur, taal en jargon. Tijdens de workouts werden onderzoeksplannen, hypothesen, eerste analyses en -resultaten gepresenteerd en besproken, en kwamen wederzijdse beelden, knelpunten in de afstemming en in de communicatie aan bod. Daarmee boden zij relevante leerervaringen, zowel op het gebied van samenwerken als in het oefenen met een onderzoekende houding. Zij vormden tevens een rijke bron van data voor het lectoraat. Op die manier werd inhoud gegeven aan interactieve kennisontwikkeling en aan een concretisering van het voor Fontys OSO belangrijke begrip: ‘de opleiding als platform’.

  • Verslag WO9

    Op 18 november 2016 organiseerde het lectoraat Workout9 met als thema 'Samenwerken en het perspectief van de leerling.

    Het bijzondere van deze workout was dat leerlingen van praktijkonderwijs zelf verhalen kwamen vertellen over hun idee van samenwerken.

    Bekijk de video voor een impressie van deze middag.

    Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.