Onderzoek

Suggesties voor onderzoeksvragen:

Wat verstaan betrokkenen onder samenwerken?
Wanneer kunnen we spreken van complexe vormen van samenwerken?
Wat zijn de doelstellingen van samenwerken in de eigen praktijk, in de mening van betrokkenen en van leerkrachten?
Met welke organisaties, professionals en andere personen zou er moeten worden samengewerkt; met welk doel en hoe?
Wat zet leerkrachten aan om te gaan samenwerken? Welke belemmeringen ervaren zij?
Hoe kan er vanuit onderwijs en jeugdzorg beter op elkaar worden afgestemd?
Hoe kunnen de behandel- en handelingsplannen beter op elkaar aansluiten?
Wat is de specifieke expertise van de leerkracht; waar is aanvulling nodig en welke?
Wat is de specifieke expertise van andere professionals en niet-professionals waar leerkrachten mee samenwerken?
Wat is een goede balans tussen uitgaan van de eigen expertise en benutten van de expertise van andere disciplines?
Hoe kan een dergelijke balans bereikt worden?
Welke rol vervullen ouders bij het samenwerken?
Hoe zien professionals de rol van ouders?
Waar zou de leerkracht de regie moeten nemen in het samenwerken met anderen?
Waar kan/zal de leerkracht zijn rol als change agent op zich nemen en met welk doel?
Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren in het samenwerken?
Welke factoren zijn in deze bepaalde praktijksituatie waar wordt samengewerkt, werkzaam?
Hoe spelen taal, vakjargon, culturele achtergronden etc. een rol binnen het samenwerken?

Interesse?

Studenten die onderzoek willen doen binnen dit thema, kunnen contact opnemen met Jacqueline van Swet.