Over Fontys OSO

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (Fontys OSO) is een instituut dat onderwijsprofessionals opleidt om het onderwijs te verzorgen vanuit het perspectief van leerlingen en studenten met educational needs. Hierbij is het uitgangspunt dat iedere lerende een eigen leerbehoefte heeft om succesvol te kunnen groeien.

Studenten vertellen

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Uitgangspunten

Waarderen van diversiteit in de samenleving en dus ook in scholen en daar naar handelen is één van de uitgangspunten in de master Educational Needs. Daarnaast wil Fontys OSO professionalisering vorm geven vanuit emancipatorisch kader en opleiden in samenwerking met/op de werkplek. De context binnen het werkveld is essentieel voor het leerproces.

Het ontwikkelen en bevorderen van een kritische onderzoekende houding geeft de professional de juiste houding mee om voorkomende complexe onderwijssituaties te benaderen en te vertalen naar een verantwoorde aanpak in het onderwijs. Fontys OSO ziet het daarnaast als maatschappelijke opdracht om kennis te delen met het werkveld en met andere opleidings- en onderzoeksinstellingen.

Fontys OSO werkt vanuit acht lesplaatsen. De onderwijsprofessionals van OSO zijn goed bekend met de dagelijkse praktijk van de (speciale) onderwijszorg en onderhouden goede contacten met de diverse werkvelden binnen het onderwijs. Het zijn hoogopgeleide praktijkmensen, breed geschoold en daarnaast gespecialiseerd in bepaalde thema’s.