Lectorale Rede

Ter illustratie van het onderzoeksthema werd gekozen voor het beeld van de schermvlieger:

Sfeerafbeelding Fontys

De leerling en leerkracht vliegen samen als tandem met hun scherm, vergelijkbaar met de piloot en leerling bij het schermvliegen. Hun relatie is uniek en belangrijk; zij trekken een aantal jaren met elkaar op en de leerkracht is gedurende die jaren een belangrijke persoon voor de leerling. Zoals ook de piloot belangrijk is.
Dit beeld biedt een mooie metafoor voor de leerkracht die samenwerkt met de omgeving ten behoeve van de ontwikkelingskansen van zijn leerling. Leerkracht en leerling gaan samen de lucht in, een spannende onderneming. Zij hebben een gezamenlijk doel: werken aan de ontwikkeling van de leerling, in dit beeld weergegeven als de zon. Daartoe is het belangrijk om holistisch te kijken, oog te hebben voor en kennis te hebben van de belangrijke factoren en actoren en de interacties daartussen, zoals dat ook bij schermvliegen belangrijk is.
Hoe kan de leerkracht zijn of haar bijzondere plaats kan benutten zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Wie kan hij of zij daarbij betrekken? En als er wordt samengewerkt met anderen, wat zijn dan de doelstellingen van dat samenwerken? Wat moeten we verstaan onder samenwerken: Bedoelen we daarmee meer en vaker overleggen? Is het vooral een attitude? Wat is de specifieke expertise van de leerkracht en waar is aanvulling nodig en welke dan? Welke expertise en inbreng hebben de andere partners? De ouders en de leerling? Andere professionals? Waar zou de leerkracht de regie moeten nemen in de samenwerking met anderen? Waar kan/zal hij zijn rol als change agent op zich nemen? Wat betekenen deze inzichten voor het programma van de Master EN?

Lectorale rede

Download hier de lectorale rede van Jacqueline van Swet

Video lectorale rede

Bekijk hier de video opname