Onderzoek Leerkracht in Samenwerken

Leerkracht in Samenwerken

Leerkrachten zijn belangrijke personen in het leven van hun leerlingen. Ieder kind brengt jaarlijks veel uren door op school en voor de meesten van hen is hun leraar een belangrijke persoon.
Leerkrachten doen er toe en dragen bij aan de ontwikkelingskansen van hun leerlingen.
Leerkrachten kunnen hun relatie / positie optimaal benutten als zij samenwerken met anderen in de omgeving van hun leerlingen.
het lectoraat Leerkracht in Samenwerken heeft van 2013 onderzoek gedaan naar de volgende vragen:
Hoe gaat dat samenwerken in zijn werk?
Welke rol en positie neem je als leerkracht?
Hoe kan je er als leerkracht voor zorgen dat het samenwerken bijdraagt aan de ontwikkeling van je leerlingen?
Hoe zorg je ervoor dat het samenwerken werkbaar is en energie geeft, in plaats van tijd kost en teleurstelling oplevert?
Lector Jacqueline van Swet zet, na afsluiting van de lectoraatsperiode in oktober 2017, haar onderzoek hiernaar voort.

Sfeerafbeelding Fontys
English

Op 4 oktober 2017 verscheen het boek '4 jaar leerkracht in Samenwerken'. Lees het boek door op de afbeelding te klikken.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Op 4 oktober vond de elfde workout plaats van het lectoraat Leerkracht in Samenwerken. Dat was tevens de afsluitende bijeenkomst van vier jaar onderzoek door kenniskringleden samen met collega’s en studenten M EN naar wat er precies gebeurt in het samenwerken tussen leraren, en tussen leraren, leerlingen ouders, en professionals uit andere disciplines en andere organisaties. Lees meer

Diemel, K. en Swet van J. (2016)

Professionele sensitiviteit van leerkrachten. Leraren en hun oog voor het perspectief van anderen, leerlingen, ouders, en andere professionals. Zorgbreed 52, 13, 4. P. 14-19.

Richard Sennett (2012):

Samenwerken is een ambacht en vraagt oefening
“Cooperation is working with others to do things that you cannot do by yourself.”


Wil je reageren op dit onderzoek of heb je een onderzoeksvraag? Neem dan contact op met Jacqueline van Swet!

Onderzoeksthema's Leerkracht in Samenwerken

In deze video vertellen enkele onderzoekers over de onderzochte thema's

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.