Societal impact marketing en communicatie

De snel veranderende wereld vraagt van organisaties dat ze grote maatschappelijke thema's zoals duurzaamheid, vitaliteit, diversiteit en regionale versterking omarmen. Dat geldt ook voor het vakgebied marketing en communicatie en de professionals die er werken.

Marketing en communicatie voor een mooiere wereld (Societal Impact Marketing & Communicatie, SIMCo) zijn essentieel om deze sociale en ecologische doelen te bereiken. In ons verzorgingsgebied Midden-Brabant merken we dat professionals steeds meer geneigd zijn om ‘waardengedreven’ te werken, maar dat ze hebben nog niet helemaal duidelijk hebben hoe ze dat kunnen doen.

Om een rol te spelen in het aanpakken van actuele maatschappelijke vraagstukken en bij te dragen aan een toekomstbestendig vakgebied, zijn inzichten in werkzame principes van marketing en communicatie voor een mooiere wereld van groot belang. Tegelijkertijd moeten professionals in de marketing en communicatie meer dan ooit een antenne ontwikkelen voor wat er leeft in de maatschappij.


Het onderzoek naar SIMCo bestaat uit een aantal fases. Allereerst richt dit onderzoek zich op verkenning in de literatuur en binnen het werkveld. Evenals het identificeren van goede en minder goede methodes. Vervolgens wordt onderzocht wat de werkzame principes zijn en wat dit betekent voor educatie en professionalisering binnen de hogeschool en het werkveld.

Onderzoeksprojecten

Kennisthema's Fontys

Met deze onderzoeksthema's draagt Fontys Marketing en Communicatie bij aan de Fontysbrede maatschappelijke kennisthema's: creatieve economie en duurzaamheid & circulariteit.