Onderzoek door Fontys Marketing en Communicatie

Vanuit onze opleidingen: Communicatie, SPECO Sportcommunicatie, SPECO Sportmarketing en Commerciële Economie werkt een gezamenlijke onderzoeksgroep aan praktijkgerichte onderzoeksprojecten die bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in de samenleving én in het werkveld waartoe wij opleiden.

Onderzoeksagenda 2023: Value creation for society

Met ons het praktijkonderzoek streven we naar 'waardecreatie'. Onderzoek door de studenten en docenten van Fontys Marketing en Communicatie kan antwoorden bieden en zorgen voor ontwikkeling en innovatie voor jouw bedrijf, instelling of organisatie. Door ons onderzoek te doen in lijn met het werkveld waartoe wij opleiden, verrijken en versterken ons onderwijs en onderzoek elkaar. Zowel docenten als studenten professionaliseren en ontwikkelen zich op deze manier. Ons werkveld en de samenleving plukken vervolgens de vruchten van de toepassing van de opgedane kennis.

De komende jaren richten we ons onderzoek op vier thema’s: 'next level marketeer', 'circulaire en inclusieve economie', 'sport' en 'netwerksamenleving'.


Sfeerafbeelding Fontys

Waardecreatie door de next level marketeer

In dit thema staat onderzoek naar het marketingvak centraal. Wat is de invloed van trends, nieuwe media, nieuwe technologieën en wat is de rol van creativiteit? Uitgangspunt is om te begrijpen welke kennis en kunde de toekomstige marketeer nodig heeft om een waardevolle, relevante bijdrage te leveren aan ons werkveld en de maatschappij als geheel.

Lees meer over dit onderzoek

Waardecreatie voor een circulaire en inclusieve economie

We onderzoeken hoe waardecreatie kan worden gerealiseerd in een toekomstbestendige economie, een economie die klimaatneutraal, circulair en inclusief is en eerlijke ketens heeft.

Lees meer over dit onderzoek

Waardecreatie in de sport

Centraal staat de waarde van en door sport voor sportieve, sociale en economische doeleinden. Het onderzoek richt zich op de introductie of versterking van aanbieders in de sport en vitaliteitssector, op het optimaal verbinden van topsport en fans via (sociale) media, op de sociale en economische waarde van sportevenementen, op het stimuleren van (meer) bewegen en op waardecreatie door sport (sportsponsoring). Daarnaast is de rol van media en technologische toepassingen (zoals esports, sociale media en apps) onlosmakelijk verbonden met de vraag hoe we sport beoefenen, organiseren en beleven (volgers en fans).

Lees meer over dit onderzoek

Waardecreatie in de netwerksamenleving

In onze gedigitaliseerde samenleving ontstaat waarde als binnen netwerken (community’s) sprake is van sterke, waardevolle verbindingen. Die verbindingen staan centraal in het onderzoek dat zich vooral focust op vraagstukken in de (circulaire) economie, cultuur, vitaliteitssector (incl. sport & bewegen) en ict/technologie.

Lees meer over dit onderzoek

Kennisthema's Fontys

Met deze vier onderzoeksthema's draagt Fontys Marketing en Communicatie bij aan de zes Fontysbrede maatschappelijke kennisthema's: ondersteunende technologie, slimme mobiliteit, gezonde en inclusieve samenleving, creatieve economie, toekomst van leren en duurzaamheid en circulariteit.

Docentonderzoekers

Vanuit alle vier de opleidingen zijn meerdere docentonderzoekers betrokken bij de vier onderzoeksthema's.