Waardecreatie in de sport

Centraal staat de waarde van en door sport voor sportieve, sociale en economische doeleinden. Onderzoek richt zich op de introductie of versterking van aanbieders in de sport en vitaliteitssector, op het optimaal verbinden van topsport en fans via (sociale) media, op de sociale en economische waarde van sportevenementen, op het stimuleren van (meer) bewegen en op waardecreatie door sport (sportsponsoring). Daarnaast is de rol van media en technologische toepassingen (zoals esports, sociale media en apps) onlosmakelijk verbonden met de vraag hoe we sport beoefenen, organiseren en beleven (volgers en fans). Het onderzoek hiernaar, vertaald in de ontwikkeling in nieuwe inzichten, in samenwerking met stakeholders in Brabant staat centraal in dit kennisthema.

Onderzoeksprojecten

Kennisthema's Fontys

Met dit onderzoeksthema's draagt Fontys Marketing en Communicatie bij aan de Fontysbrede maatschappelijke kennisthema's: creatieve economie en duurzaamheid & circulariteit.