Fiscaal Recht - Finance & Control

project.general_error_message

Vraag 1.

Op een begrote winst- en verliesrekening worden opgenomen:

Fout!

Goed!

Juiste antwoord is C.
 
Motivatie: Op een begrote winst- en verliesrekening worden verwachte opbrengsten en verwachte kosten opgenomen. Bezittingen, schulden en eigen vermogen staan op de balans. Toekomstige investeringen staan op een investeringsbegroting. Verwachte gelduitgaven en geldontvangsten staan op een liquiditeitsbegroting.

Sfeerafbeelding Fontys