Stage en afstuderen

Informatie per opleiding

Finance & Control

Oriënterende stage start in: februari en september
Afstudeerstage start in: februari en september

Finance, Tax and Advice

Oriënterende stage start in: februari en september
Afstudeerstage start in: februari en september
Let op: deze opleiding kent twee richtingen: FTA - Finance en FTA - Tax

Contact met het Career Office

Fontys hecht veel waarde aan een evenwichtig aanbod van theorie en praktijk.
Stages en praktijkopdrachten maken daarom een belangrijk onderdeel uit van het lesprogramma.

Heb je vragen of wil je meer weten over het aanbieden van een stageplaats?
Neem contact op met ons Career Office.

08850 70033
fec-forcompanies@fontys.nl
Rachelsmolen 1, Eindhoven