Sprint naar content
Foto van persoon

Docent/onderzoeker

L. (Lieke) Lieshout-Beenker

Mijn naam is Lieke van Lieshout. Op dit moment doe ik onderzoek naar de pilot MDA++ (Multi Disciplinaire Aanpak). Dit is een systeemgerichte, multidisciplinaire, intersectorale en specialistische aanpak van ernstig en langdurig huiselijk geweld en kindermishandeling. We evalueren in het onderzoek de uitvoering en opbrengsten van deze aanpak.

Daarnaast ben ik als docentonderzoeker verbonden aan Combinatie Jeugdzorg, een van de centra voor pedagogische innovatie (CPI) van Fontys Pedagogiek. Hier begeleid ik studenten bij onderzoek naar beroepsidentiteit.

Bij Fontys werk ik als docent (ortho)pedagogiek in de bachelor en masteropleiding. Mijn werkervaring en interesse liggen op het gebied van de forensische orthopedagogiek, de specialistische jeugdhulp en bij Transactionele Analyse.