Sprint naar content
Foto van persoon

Promovendus

Irene Muller-Schoof

Irene Muller-Schoof is econoom en ontwikkelde vanuit haar eigen bedrijf bijscholing voor verpleegkundigen en verzorgenden, omdat er weinig bijscholingsmateriaal voor hen voor handen was. Nu als promovenda bij Tranzo, Tilburg University, ontwikkelde zij in nauwe samenwerking met onderwijs -onder andere Fontys- en praktijk, wederom scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden. Doel dit keer: het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en praktijk, een beter leerklimaat en een betere en meer mensgerichte verpleeghuiszorg. Het ZonMw-project heet: Op weg naar mensgerichte verpleeghuiszorg: scholing als brug tussen wetenschap en praktijk.

Gepubliceerde artikelen:

Scoping review: How do practically trained (student) caregivers in nursing homes learn? |Journal of Nursing Education and Practice: https://lnkd.in/dVwXndFQ.

Delphi study: Development of a self-scan to evaluate and improve person-centered care in nursing homes: A Delphi study Journal of Nursing Education and Practice: https://www.sciedupress.com/journal/index.php/jnep/article/view/21322

Contact