29
april
2021
|
15:21
Europe/Amsterdam

Joep Houterman: ‘Voorzichtig op weg naar meer vrijheid’

20210222_Joep 1

‘Na ruim een jaar corona zijn we volledig vertrouwd met online onderwijs en online vergaderen. Toch missen we contact. Echt contact. Die glimlach van die student of collega tijdens het passeren in de gangen, het informele gesprekje bij de koffieautomaat. We missen de inspirerende bedrijvigheid in onze gebouwen, het gevoel onderdeel te zijn van een groter geheel en aan den lijve te ervaren waarvoor we het allemaal doen.’ CvB-voorzitter Joep Houterman is dan ook blij dat we elkaar nu weer vaker kunnen ontmoeten op locatie. ‘Welkom terug en laten we er samen aan werken dat we nog meer vrijheid mogelijk maken.’

Houterman: ‘De versoepeling waarbij studenten vanaf 26 april een dag per week op locatie kunnen komen is een mooie stap in de goede richting. Ik ben ook blij dat het nu kan, al had ik eigenlijk ook wel rekening gehouden met een besluit om het over de meivakantie heen te tillen. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zijn nog steeds erg hoog namelijk.’

‘Maar ik ben toch blij met de versoepeling. We weten hoe belangrijk het is voor het fysieke en geestelijke welzijn van ons allemaal om elkaar in het echt te zien en te spreken en fysiek samen te werken. Maar om onze gezondheid en veiligheid te garanderen is het belangrijk ons aan de maatregelen te blijven houden.’ Dat betekent dat de 1,5 meter afstand nog steeds aangehouden wordt, inclusief maximale aantallen per pand en lokaal. Ook de looproutes blijven voorlopig gehandhaafd. De hygiënemaatregelen blijven eveneens gelden en het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsingen is nog steeds noodzakelijk.

Gebruik preventieve zelftesten
Hoewel sommige mensen al gevaccineerd zijn, moeten de meeste medewerkers en studenten nog even geduld hebben. ‘Ook ik zit nog met spanning te wachten wanneer mijn geboortejaar aan de beurt is. Gelukkig hebben we nog een instrument, dat zijn de preventieve zelftesten die de overheid ons als hogeschoolgemeenschap ter beschikking heeft gesteld.’ Houterman: ‘ Zoals ik al zei, de besmettingscijfers zijn nog steeds hoog. Laten we daarom allemaal, studenten én medewerkers, gebruik maken van de gratis zelftesten die we vanaf begin mei online kunnen bestellen. Deze zelftesten zijn geen verplichting om op locatie te mogen komen. Maar wanneer bijna 900.000 studenten en medewerkers op hogescholen en universiteiten in Nederland zich regelmatig zelf testen, helpt dat bij het terugdringen van het virus. Samen op weg naar meer vrijheid dus!’

Over de manier waarop je deze sneltesten kunt bestellen ontvangt iedereen begin mei een e-mail. Zie ook dit bericht.

Studiejaar 2021-2022
Landelijk worden er scenario’s uitgewerkt voor de start van het nieuwe studiejaar. Houterman: ‘In afwachting van deze scenario’s, is onze inschatting dat bij de start studiejaar 2021-2022 een zeer groot deel van de bevolking is gevaccineerd. Daardoor wordt het mogelijk om veel maatregelen af te schalen, maar nog niet helemaal los te laten. We denken nu dat de resterende maatregelen met name zullen zijn gericht op het beperken van grote bijeenkomsten. Wellicht kan de 1,5 meter afstand vervallen en daardoor het maximaal aantal toegestane personen in gebouwen en lokalen. Hoe het er precies uit gaat zien, is nu echter nog niet te zeggen.’

Meivakantie
Maar eerst is het meivakantie. Houterman: ‘We hebben een vervelende tijd achter de rug met een totale lockdown die veel impact had op ons werk en ook op ons privéleven. Gebruik de meivakantie om even lekker uit te blazen en je weer op te laden. Om daarna vol goede moed de volgende fase in te gaan, want we moeten nog even volhouden!’

Auteur: Ingrid Oonincx