Aan de slag met het professionaliseringspalet

Dit professionaliseringspalet ‘Afstemmen op Diversiteit’ is ontwikkeld in een Raak Publiek project. Het doel is het bieden van inspiratie voor professionalisering gericht op bewustwording van opvattingen, dilemma’s, visievorming en het maken van onderbouwde keuzes die passen bij de school en bij de leraar als professional. Reflectie en dialoog zijn sleutelwoorden.

Een aanpak waarmee met het palet gewerkt kan worden is de volgende:

  • Voorbereiding: Verkennen van opvattingen over differentiatie’ (activiteit onder het thema ‘Differentiatie).
  • Teambijeenkomst 1: Verkennen van de differentiatiedilemma’s die leven in het team, gerelateerd aan de visie op diversiteit van de school. Doel: formuleren van de belangrijkste waarden en de gezamenlijke uitdagingen. (activiteit ‘Differentiatiedilemma’s, onder het thema ‘Differentiatie).
  • Teambijeenkomst 2: Van de gezamenlijke uitdagingen naar persoonlijke leervragen. Blik terug op teambijeenkomst 1. Vat samen vanuit welke waarden en visie de school wil afstemmen op diversiteit en voor welke uitdagingen het team staat. Ieder teamlid formuleert een eigen leervraag en leest deze voor. Teamleden met gelijksoortige vragen gaan samen werken in leergroepen die ieder een eigen professionaliseringsplan opstellen. (zie format professionaliseringplan)
  • De leergroepen gaan aan de slag met activiteiten uit het palet, direct gekoppeld aan de eigen leervragen en eigen ervaringen in de klas. Ieder activiteit kan aangepast worden naar eigen inzicht en verder worden toegespitst op een specifieker thema.
  • Door tussentijdse terugkoppeling in het team en door inbedding van dit thema in de totale schoolontwikkeling waaraan gewerkt wordt, worden bewustere keuzes in het afstemmen op diversiteit gemaakt.

Voor vragen of ondersteuning bij de uitvoering, neem contact op met Fontys OSO.