► Verwachtingen

Verwachtingen

Het gaat hierbij om de verwachting van de leraar dat hij of zij de leerling een stap verder kan brengen in zijn of haar ontwikkeling. Leraren zijn daarbij vaak in de veronderstelling dat ze lage verwachtingen en/of vooroordelen niet laten merken aan hun leerlingen; dat zij deze voor leerlingen verborgen kunnen houden. Dit is echter heel moeilijk. Zelfs als een leraar zeer gemotiveerd is om onbevooroordeeld te reageren, is er in de onderwijspraktijk vaak weinig of geen gelegenheid om automatische evaluaties en gedrag te controleren. Hierdoor worden de lage verwachtingen, meestal onbewust en onbedoeld, gecommuniceerd naar leerlingen.

Bij onderstaande link ‘verdiepen: literatuur’ vind je leesmateriaal over bovenstaande thema’s. Bij de link ‘verdiepen: activiteiten’ kan verder worden ingegaan op vragen zoals:

  • Hebben wij stereotiepe beelden?
  • Waarop baseren wij onze beelden van leerlingen?
  • Wat verstaan wij onder kansengelijkheid en hoe werken we hieraan?