► Differentiatie

Differentiatie

Differentiatie wordt door Tomlinson en collega’s (2003, p. 121) omschreven als ‘Een onderwijsaanpak waarbij leraren proactief de inhoud, didactiek, materialen, leeractiviteiten en gevraagde producten zodanig aanpassen dat ze tegemoet komen aan verschillende behoeften van individuele leerlingen om leermogelijkheden voor iedere leerling te maximaliseren’. Het woord ‘proactief’ wijst erop dat differentiatie een bewust en doelgericht beslisproces. Daarnaast stemt een leraar ook tijdens de les af op wat de leerlingen zeggen en doen. Hij/zij handelt adaptief. Hierbij reflecteert de leraar op de behoeften van leerlingen in relatie tot de doelen en aanpak van de les tijdens een klassensituatie.

Bij onderstaande link ‘verdiepen: literatuur’ vind je leesmateriaal over bovenstaande thema’s. Bij de link ‘verdiepen: activiteiten’ kan verder worden ingegaan op vragen zoals:

  • Met welke ideeën over differentiëren leg ik accenten bij het groeperen van leerlingen?
  • Welke opvattingen heb ik over differentiëren?
  • Hoe kan ik leerlingen begeleiden met hun eigen leervragen bij thema’s?