► Onderzoekende houding

Onderzoekende houding

Bij het afstemmen op verschillen tussen leerlingen is het belangrijk om te reflecteren op de wijze waarop verwachtingen over leerlingen worden gevormd en hoe op grond van deze verwachtingen verschillend wordt omgaan met leerlingen. Vanuit een open en reflectief onderzoekende houding kan deze impliciete kennis over de onderwijspraktijk worden onderzocht, expliciet worden gemaakt en gebruikt voor praktijkverbetering. Het gaat hierbij om het willen begrijpen van de relatie tussen de eigen waarden en opvattingen en het handelen, het willen leren van en met collega’s, het verkennen van andere perspectieven en het verzamelen en benutten van gegevens uit de dagelijkse onderwijspraktijk.

Bij onderstaande link ‘verdiepen: literatuur’ vind je leesmateriaal over bovenstaande thema’s. Bij de link ‘verdiepen: activiteiten’ kan verder worden ingegaan op vragen zoals:

  • Hoe reflectief onderzoekend zijn wij?
  • Hoe zien wij de maatschappelijk opdracht van de school terug in onze onderwijskeuzes ?
  • Hoe kunnen we onze professionele dialoog over onderwijsvraagstukken verder versterken?