Aan de slag met eenzaamheidsinterventies | Een handreiking

Eenzaamheid is een groot vraagstuk in onze samenleving. De coronacrisis heeft dat nog eens extra benadrukt. Maar, ook vóór corona was er veel eenzaamheid en dat zal na corona niet anders zijn. Veel organisaties zetten zich vol betrokkenheid en passie in voor de aanpak van eenzaamheid. Helaas zijn de activiteiten en interventies die zij ontwikkelen niet altijd succesvol in de aanpak van eenzaamheid of zouden deze meer succesvol kunnen zijn. Meer kennis over wat wél en niet werkt in eenzaamheidsinterventies zou daarbij helpen.

De handreiking ‘aan de slag met eenzaamheidsinterventies’ biedt een toegankelijk overzicht van de actuele kennis over eenzaamheidsinterventies en een werkblad om eigen interventies onder de loep te nemen en te verbeteren. Hiermee kunnen organisaties aan de slag om hun aanbod waar nodig te verbeteren én om nieuw aanbod te ontwikkelen. De handreiking is ontwikkeld door Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (dr. Eric Schoenmakers) in samenwerking met Vilans (dr. Tamara Bouwman) en de Vrije Universiteit Amsterdam (Prof. dr. Theo van Tilburg). In het kader van deelname aan de landelijke coalitie Eén-tegen-Eenzaamheid is de handreiking aangeboden aan het ministerie van VWS. De handreiking is hier te downloaden

Wetenschappelijk onderzoek heeft de nodige kennis opgeleverd over eenzaamheidsinterventies. Deze kennis is voor professionals (en vrijwilligers) die bij de ontwikkeling en uitvoering van eenzaamheidsinterventies betrokken zijn echter vaak moeilijk toegankelijk. Dit komt onder andere door de hoeveelheid aan wetenschappelijke publicaties, de complexiteit van dit type documenten, doordat voor toegang tot publicaties betaald moet worden en doordat professionals niet altijd weten waar ze moeten zoeken en de tijd niet hebben om alles te lezen. Hierdoor wordt relevante kennis vaak niet toegepast en dat is een gemiste kans in de aanpak van eenzaamheid. De handreiking bundelt de kennis in een beknopt document en lost zodoende het probleem van toegankelijkheid van informatie op.

De handreiking is gratis te downloaden en te gebruiken. Fontys Mens en Gezondheid biedt bovendien een cursus aan om de handreiking en het werkblad beter te kunnen gebruiken. Meer informatie over de cursus is te vinden via deze link

Sfeerafbeelding Fontys

.