Remmelt van der Woude

Remmelt van der Woude is verantwoordelijk voor de implementatie en realisatie van de doelen en de strategie binnen CTOUCH. Een direct aansturende functie naar de afdelingen productontwikkeling, HRM en supply chain management. Het uitdragen en het actief houden van de kernwaarden en de 4 CTOUCH waardepilaren. Eigenaar van de waardepilaar duurzaamheid; niet omdat het ‘moet’, maar omdat het anders denken rond waardecreatie leidt. Her optimaliseren van de klanttevredenheid. Innovatiegericht, ambitieus en initiatiefrijk. Als bedrijfseconoom past hij het beste in de rol van generalist; gericht op samenwerken en het aanbrengen van zowel de bredere context, als focus.

Samen slimmer

"Vernieuwing ontstaat door samenwerking en door co-creatie. Het delen van ervaring en samen innoveren, sluiten goed aan bij onze Fontys partnerships binnen SPARC, de Workplace Vitality Hub en mijn rol binnen de SRvA van FHICT. Interactie door het uitwisselen van kennis is zit in het DNA  van CTOUCH. Het verbinden en experimenteren door co-creatie projecten met lectoraten , docenten en studenten leidt tot het verkrijgen van vernieuwende inzichten. Het gezamenlijk kennis opbouwen en inspireren in samenwerking met Fontys, helpt om de interne verandering in beweging te zetten en de time to market te versnellen. Samen aanhaken op maatschappelijke en economische vraagstukken."

Sfeerafbeelding Fontys

Remmelt van der Woude

CEO - eigenaar van CTOUCH

rw@ctouch.eu