Nijs Blokland

"FHICT is een state-of-the art opleidingsinstituut waar studenten alle ruimte krijgen zich te ontwikkelen op alle ICT onderdelen, hierin een gefundeerde keus kunnen maken en zich optimaal kunnen voorbereiden op een carrière in de ICT. FHICT werkt nadrukkelijk samen met het werkveld om de instroom van studenten in de maatschappij zo naadloos mogelijk te maken. Hierbij maakt FHICT ook gebruik van internationale contacten en uitwisselingsprogramma’s om ook de ICT kennis wereldwijd te benutten.

Het belang van de FHICT Strategische Raad van Advies is FHICT te adviseren over ICT bewegingen en behoeften die zich in Nederland, en met name op de langere termijn voordoen. Door de dialoog aan te gaan met de leiding van FHICT wordt richting gegeven aan strategische thema’s waar FHICT hun opleidingsdoelen en strategie op af stemmen. Mijn bijdrage, als voorzitter van de Strategische Raad van Advies, is te zorgen dat deze thema’s actueel blijven, dat samenstelling van de Strategische Raad van Advies een goede representatie is van het (toekomstige) werkveld, en dat de adviezen die gegeven worden een gedegen opvolging krijgen binnen FHICT."

In Brabant Business Media verscheen een interessant artikel over het ontwikkelthema 'Global Acting' waarin zowel Nijs Blokland als projectleider Ineke Huyskens aan het woord komen.