Strategische Raad van Advies

Samenstelling

De Strategische Raad van Advies (SRvA) kent een brede samenstelling, met vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, onderzoek & innovatie en het IT-werkveld. Deelnemers zijn personen die een strategische positie vervullen binnen een bedrijf of organisatie, gerelateerd aan het werkveld van Fontys ICT (FICT).

Focus

De SRvA adviseert FICT over onderwerpen op strategisch niveau, in het licht van relevante (inter)nationale ontwikkelingen met impact op onderwijs en onderzoek in het ICT-werkveld. Zij geven onder andere advies over ontwikkelingen in:

  • Technologie
  • Organisatie
  • Onderwijs en onderzoek
  • Professionalisering en persoonlijke ontwikkeling

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de SRvA betreft een rol op persoonlijke titel, op voordracht van de directeur van FICT of de voorzitter van de SRvA. Het lidmaatschap is onbezoldigd, kent een duur van 3 jaar en kan, na evaluatie en in onderling overleg, eenmalig met 3 jaar worden verlengd.

Halen en brengen

Bij bijeenkomsten van de SRvA staan 3 elementen centraal.

  • Brengen: we vragen de leden om advies op uiteenlopende strategische thema’s. Daarnaast wordt meedenken en actieve betrokkenheid bij minimaal 1 van de thema’s uit het Ambitieplan #023 Open Up verwacht.
  • Halen: we nodigen steeds een interessante spreker uit, zodat er voor de leden relevante thema’s besproken worden.
  • Ontmoeten/netwerken: tijdens de bijeenkomsten is ruimte voor informele ontmoetingen netwerken in uitnodigende omgevingen. Ook wordt een diner aangeboden.

Werkwijze

Frequentie
4 keer per jaar.

Locatie
Wisselende locaties in de regio Noord-Brabant. In uitzonderlijke situaties wordt online (via MS-teams) vergaderd.

Vergadertijd
15.45 - 20.00 uur, inclusief diner.

Dag
Wisselende dagen van de week.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de leden van de SRvA? Bekijk hieronder de samenstelling van de Raad en de profielen van de huidige leden.