Mark Konings

"Binnen ASML ben ik onderdeel van de IT-staf. Ik houd mij bezig met het definiëren en implementeren van de IT strategie, die optimaal ondersteunend is aan het realiseren van de strategische doelstellingen van ASML. Technologie speelt hierin een belangrijke rol. Enerzijds door bestaande technologie op een nieuwe manier toe te passen binnen de AMSL-processen. Anderzijds door vroegtijdig te experimenteren met nieuwe technologie en het toepassen daarvan.  

Het lidmaatschap bij de Strategische Raad van Advies FHICT helpt mij om lange termijn IT strategische thema’s van ASML te verbinden met de onderwijsagenda, daarbij kennis uit te wisselen met collega’s in de regio en op die manier ook vernieuwing aan te brengen in de wisselwerking tussen opleiding en bedrijfsleven."

Mark Konings

Mark Konings

Director CIO office, ASML

mark.konings@asml.com