Joost Helms

Joost Helms is medeoprichter en directeur van Eindhoven Academy. Met het programma 'Leiderschap in de Brainportregio Eindhoven' (LIBRE) heeft Eindhoven Academy als doel haar deelnemers (en hun organisaties) in positie te brengen binnen het ecosysteem en hun effectiviteit in samenwerkingsverbanden te vergroten. Naast kennis, inspiratie, persoonlijke groei en leiderschap, draagt Eindhoven Academy bij aan het verbreden en verdiepen van het netwerk binnen de Brainportregio Eindhoven.

Het succes van de regio is mede gebaseerd op de nauwe samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Fontys heeft hier een belangrijke rol in. Via de Strategische Raad van Advies FHICT draag ik graag bij aan het verder versterken en verdiepen van deze samenwerking en denk ik graag mee over het oplossen van vraagstukken die hierbij op het pad komen..

Sfeerafbeelding Fontys

Joost Helms

Directeur Eindhoven Academy

joost@eindhovenacademy.nl