Marcel Staring

Marcel Staring werkt als programmadirecteur bij de Rijksoverheid. Hij heeft ruime ervaring in verschillende organisaties, programma's en projecten in een leidinggevende rol. Enkele voorbeelden hiervan zijn het Schengen en Paspoortproject, Q-koorts en decentralisatie jeugdzorg (informatievoorziening).

Sinds 2018 is Marcel verantwoordelijk als opdrachtnemer voor I-vakmanschap. Dit omvat diverse programma's en projecten die gericht zijn op het waarborgen van voldoende I-professionals met up-to-date kennis en vaardigheden. Een belangrijk programma binnen I-vakmanschap is het I-Partnerschap, dat zich richt op samenwerking tussen het hoger onderwijs en de Rijksoverheid. Het doel van dit partnerschap is het bevorderen van structurele samenwerking op het gebied van digitalisering en informatiemanagement, met als uiteindelijk doel het leveren van goede dienstverlening aan burgers en bedrijven en het versterken van de digitale positie van Nederland.

Door structurele samenwerking met het onderwijs krijgen rijksorganisaties toegang tot de meest actuele kennis en de nieuwste generatie I-talent. Tegelijkertijd dragen rijksorganisaties kennis en ervaring over aan het onderwijs door studenten de kans te bieden om onderzoek te doen en opdrachten uit te voeren. Dit helpt onderwijsinstellingen om hun curriculum beter te laten aansluiten op de behoeften van de overheid. Marcel wil via de Strategische Raad van Advies van FHICT graag bijdragen aan de doelen van I-Partnerschap en specifiek de verbinding tussen Fontys en de Rijksoverheid. Verder wil hij graag leren van de andere partijen in de Strategische Raad en het ecosysteem in de regio Eindhoven.

Sfeerafbeelding Fontys

Marcel Staring

Programma Directeur

Marcel.Staring@rijksoverheid.nl