Uitblinken door jezelf te zijn

Het beste in mensen naar boven brengen. Inclusief, betrokken, talentgericht.

De diversiteit aan mensen met hun verschillende drijfveren en talenten is de kracht van onze organisatie. Iedereen krijgt bij ons de vrijheid en ruimte om zichzelf te zijn en zich op eigen tempo en passend bij de eigen ambities te ontwikkelen. We dagen elkaar uit om te doen waar we goed in zijn en waar we energie uithalen. Liever bevlogen op de eigen manier dan instrumenteel omdat het moet. We hebben oprechte interesse in de mensen met wie wij samenwerken en koesteren de open, toegankelijke manier waarop we met elkaar omgaan.

Maak je eigen baan

Bij FHICT heb je veel invloed op de inhoud van je eigen werkzaamheden. O.a. door onze talentgerichte gesprekscyclus en de inzetmatcher waarin je zelf kunt aangeven welke taken en projecten jij wilt oppakken. Medewerkers krijgen binnen hun inzet veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en scholing.

Studenten hebben regie over hun eigen ontwikkeling

Studenten hebben bij FHICT optimale regie over hun eigen ontwikkeling. Ons vraaggestuurd en open onderwijs biedt alle kansen om hun eigen weg te volgen en het pad te kiezen dat bij hen past. Het biedt talentgericht onderwijs aan; de individuele student staat centraal. We kijken waar de student goed in is of nog beter in wil worden. Het onderwijs stimuleert kwaliteiten, talenten en ambities.

Student+ voor inclusief onderwijs

We vinden het belangrijk dat alle studenten gelijke kansen krijgen. Inclusief onderwijs is daarbij ons uitgangspunt. Dit betekent, dat het onderwijs zoveel mogelijk past voor alle studenten en niet exclusief voor studenten met een functiebeperking. Student+ is er voor de student, die net wat extra ondersteuning nodig heeft bij het ontwikkelen van zijn of haar talenten, zoals studenten met ad(h)d, autisme, (faal-)angst of dyslexie.

Een bont palet aan skills en expertises

Zoveel medewerkers, zoveel verschillende talenten, interesses en expertises hebben we in huis. Door deze diversiteit kunnen we ons talentgericht en flexibel onderwijs bieden en leren we elke dag van en met elkaar.

Mensgericht aannamebeleid

Ons aannamebeleid is zeer mensgericht. Niet een vooropgezet kandidaatprofiel, maar de match met een kandidaat zelf is leidend. Hierin maken we wel eens (voor andere organisaties) niet vanzelfsprekende keuzes. Zo staan we bijvoorbeeld zeer open voor enthousiaste professionals die de pensioengerechtigde leeftijd al naderen. En hoeven docenten die bij ons komen werken, niet per se ervaren te zijn in het onderwijs. Er is tijd en ruimte om het onderwijs bij en met ons te leren en ervaren. En ook inhoudelijk is er alle ruimte om je verder te ontwikkelen.

Edubadges voor behaalde micro-credentials

Sinds kort kunnen studenten bij FHICT Edubadges behalen. Een Edubadge is een digitaal bewijs dat micro-credentials, een waardering voor een geleverde (leer)prestatie, zijn toegekend. Dit kan op school binnen of buiten het curriculum zijn, maar ook daarbuiten of zelfs na de opleiding zouden in de toekomst badges verkregen kunnen worden. Badges kunnen worden opgenomen in een persoonlijk digitaal portfolio wat een student zelf maakt en ook na afstuderen onderhoudt. Op deze manier bouwt een student een uniek persoonlijk portfolio op met specifieke zelf gedefinieerde leeruitkomsten.