Krachten bundelen

Netwerk van ambassadeurs en verbinders. Open, grenzeloos, ambitieus.

We geven samen vorm aan de toekomst van het ICT-vakgebied in al haar toepassingen. Met passie en in verbondenheid. Niet alleen medewerkers werken onderling met plezier en gedrevenheid samen. Ook docenten, studenten en bedrijfsleven vinden elkaar in het vakmanschap. Zo leren en creëren we met elkaar, delen kennis en bouwen aan ons groeiende - van regionaal tot internationaal - netwerk. Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder.

Partners in Education en Innovation

Wij werken intensief samen met het bedrijfsleven: onze Partners in Education, Partners in Innovation en Make IT Work partners. Door een goede samenwerking met bedrijven krijgen studenten actueel en uitdagend onderwijs en kunnen bedrijven hen kennis laten maken met de nieuwste technologieën. Dit maakt het curriculum betekenisvoller zowel voor de student als de docent. En uiteindelijk ook voor het bedrijfsleven.

Developing Global Minds

Het programma Developing Global Minds van FHICT met focus op internationalisering is erop gericht om studenten intensief kennis te laten maken met de internationale context waarin zij nu en later werken. Dit doen we onder meer door samenwerkingen met internationale partneruniversiteiten, organiseren van en deelname aan internationale projectweken, onze eigen minor Minor Global Acting in IT en het stimuleren en faciliteren van studenten om een minor of stage in het buitenland te doen. Daarnaast is internationalisering verweven in vrijwel ieder semester van onze curricula.

Studenten aan het werk bij FHICT

Steeds vaker verwelkomen we studenten al tijdens hun studie als collega. Zo worden belangrijke momenten en evenementen veelal vastgelegd door onze eigen FHICT VideoCrew, bestaande uit studenten. Nieuwe crewmembers krijgen een VideoCrew PowerTraining van Megens & Veenstra. Tijdens deze training leren ze technische cameravaardigheden, reporter- en interviewtechnieken, editing, scripting en social media. Zo kunnen wij onze events professioneel laten vastleggen en creëren we leuke bijbanen voor onze studenten waarmee ze waardevolle ervaring opdoen in het mediavakgebied. Naast de videocrew zijn er onder meer studentcollega’s actief tijdens open dagen en bij de ISSD.

Fontys ICT denkt mee in Brabantse adviesraad AI

Lector Gerard Schouten is gevraagd om in de adviesraad AI van de provincie Noord-Brabant – ingesteld door gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen – mee te denken over de kansen van data, AI en digitalisering voor alle Brabanders. Data en AI zijn een stuwende kracht voor onze toekomstig economie. Met deze adviesraad hebben we de ambitie om van Brabant dé datagedreven provincie te maken.

Open netwerkorganisatie

We zijn echt een netwerkorganisatie met veel samenwerkingen binnen Fontys en daarbuiten. Medewerkers die dat willen, kunnen participeren in projecten bij partners of bij andere instituten om kennis en ervaring te delen of specifieke ervaring op te doen.

Student Collaboration for Society

Bijna alle opleidingen binnen het domein Mens & Maatschappij kennen een vorm van ‘praktijkwerkplaatsen’, zo zijn er SICs, ZICs, living labs,… enz. ICT speelt op alle gebieden in de maatschappij een steeds belangrijker rol; ook in de maatschappelijk projecten van de praktijkwerkplaatsen. Echter de projecten zijn vaak ad hoc, eenmalig en de ICT-er wordt regelmatig veel te laat ‘ingevlogen’ om zijn/haar expertise goed in te kunnen zetten.
Vanuit het themateam Impact on Society is daarom gestart met het opzetten van SCS (Student Collaboration for Society) binnen ons domein Mens & Maatschappij: een structurele samenwerking om studenten vanuit verschillende disciplines van meet af aan te betrekken bij projecten waarin ze binnen hun studie ervaring opdoen in multidisciplinaire teams, van elkaar leren, met bewustzijn en aandacht voor onze maatschappij.

Internationale community

FHICT wordt steeds internationaler. Ons internationaal netwerk groeit en met de introductie van onze nieuwe curriculumarchitectuur worden Nederlandse en internationale studenten en docenten in de meeste semesters gemengd in alle vormen van onderwijs. Onze studentenpopulatie is nu al ontzettend internationaal. In het schooljaar 2020/2021 volgen maar liefst 68 nationaliteiten bij ons onderwijs.