Impact maken

Betekenisvol innoveren met oog voor mens en maatschappij. We gaan voor innovatie die ertoe doet.

We verkennen nieuwe technologieƫn en hoe we deze kunnen inzetten om meerwaarde te bieden in het leven van mensen en voor de maatschappij als geheel. ICT raakt alle processen waar mensen in leven en werk mee te maken hebben en die invloed neemt alleen maar toe. We krijgen er energie van om studenten, medewerkers en professionals uit het werkveld te helpen hun ICT-kennis en -kunde te ontwikkelen en positief in te zetten voor een sociale maatschappij. Daarom werken we samen aan actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen voor uitdagend onderwijs en vernieuwend onderzoek. Hiermee maken we niet alleen impact op de wereld waarin we leven maar zorgen ook voor betekenisvolle vooruitgang van het vakgebied waarin we opereren.

Betekenisvol en praktijkgericht onderwijs

Onze onderwijsvisie studentnabij: betekenisvol en praktijkgericht. Studenten werken aan actuele en maatschappelijk relevante projecten voor echte opdrachtgevers. We denken vanuit leeruitkomsten in plaats van leerinhoud. Dat wat de student uiteindelijk in de praktijk moet kunnen laten zien, is belangrijk.

Ambitiethema Impact on Society

Technologie is cool. Wat nog cooler is? Technologie die zorgt voor een betere wereld. FHICT-studenten worden niet alleen door technologie gedreven, of door het toekomstige loonstrookje. Ze staan midden in de maatschappij en willen die positief beĆÆnvloeden. Gewapend met een ethisch kompas in de ene en technologische kennis in de ander hand. Binnen het ambitiethema Impact on Society verbinden Fontys Hogeschool ICT en partners techniek met ethiek.

Aandacht voor maatschappelijke relevantie

In ons onderwijs en onderzoek werken we aan actuele en maatschappelijk relevante vraagstukken. Binnen ons partnernetwerk vind je veel bedrijven die werken in een maatschappelijke context en studenten krijgen veel ruimte om zelf thema's/opdrachten aan te dragen die zij belangrijk vinden. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de ICTalent Awards.