Orange Sports Forum

Stichting Orange Sports Forum (OSF) is opgericht in 2010 met als primaire doel het faciliteren van haar leden (per heden ca 300) op hun zoektocht naar business in het buitenland. OSF werkt daartoe nauw samen met “Den Haag” (ministeries van VWS, EZ/RVO en BZ) alsmede met de Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. Inmiddels is OSF ook geworden tot een netwerkclub in Nederland met jaarlijks een 8tal bijeenkomsten.

De aangesloten leden zijn bedrijven (corporates als KPMG, VDL, Philips, Royal Haskoning en ABN AMRO, maar ook MKB-bedrijven en start-ups), evenementenlokaties (RAI, Ahoy) en kennisinstellingen / onderwijsinstituten. Sinds 2018 is OSF verantwoordelijk voor een consortium van 15 bedrijven die aktief zijn in China rondom het thema “voetbal-ontwikkeling”, daarnaast is OSF initiatiefnemer en penvoerder van een 3jarig programma in Qatar rondom sport, innovatie, vitality en healthcare.

Sinds 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan OSF tevens de status verleend van export-coach voor MKB-bedrijven die hiervoor gratis een door de overheid gesubsidieerde marktscan kunnen laten verzorgen.