Fontys Startup Booster

Startup-ondernemers moeten zich in korte tijd op meerdere fronten kwalificeren: als innovator met een succesvolle nieuwe product/marktcombinatie, als ondernemer met een commercieel onderscheidend vermogen en als leider van een soepel draaiende organisatie. Alle activiteiten, inclusief het eigen inkomen, dienen zij zelf te financieren, organiseren en te huisvesten. Toch is dit voor de meeste startups - ondanks de potentie van het productidee - teveel gevraagd. Fontys instituten bundelen daarom hun krachten samen met het werkveld om startups op diverse fronten te ondersteunen en te faciliteren.

Vele startups kampen met een gebrek aan kennis, tijd en geld om de verschillende aandachtsgebieden tijdig op het benodigde kwaliteitsniveau te krijgen. Bovendien zijn startups zeer gevoelig voor complicaties. Spanningen binnen het team, afhankelijkheid van kartrekkers en het overschrijden van planningen hebben gemakkelijk een ontwrichtende invloed op de nog fragiele onderneming. En of het al niet complex genoeg is, zitten startups in de eerste levensfase in de bekende spagaat van toenemende investeringen en risico’s enerzijds en uitblijven van substantiële financiële baten anderzijds. 

Door het gebrek aan kennis, geld en ervaring werken startups vaak chaotisch en zijn ze met vele zaken tegelijk bezig. De versnipperde aandacht ondermijnt de focus op wat echt nodig is voor succesvol op de markt brengen van een nieuw product. Als Fontys Studentondernemer hoef je niet alles zelf te doen maar kun je hulp krijgen door gebruik te maken van diverse faciliteiten, middelen en kennis in de zogeheten Fontys Startup Booster. Er is ten slotte veel kennis en expertise aanwezig bij de diverse opleidingen van Fontys Hogescholen. Door de opdrachten en vragen op te pakken van de Fontys studentondernemers leren studenten met praktijkopdrachten werken en kunnen ze bijgestaan door experts uit het werkveld die zijn aangesloten bij de Startup Booster. Een unieke combinatie die nog niet eerder deze vorm heeft gekend in Nederland.

WIL JIJ JE EXPERTISE TOEVOEGEN IN DE STARTUP BOOSTER?

Wil jij graag met startups werken? Of vroegtijdig talent scouten binnen Fontys voor je eigen bedrijf? De Fontys Startup Booster heeft een netwerk van experts in het werkveld die zich samen hard maken voor startups. Te denken valt aan: online marketeers, fiscalisten, accountants, advocaten, ICT'ers, communicatie & HRM professionals.We zijn altijd op zoek naar uitbreiding van het netwerk zodat we startups goed kunnen doorverwijzen. Ben jij een Fontys student en wil jij naast je studie werken aan je CV? Vind je het leuk om Fontys startups te helpen met bijvoorbeeld marktonderzoek, een communicatieplan, juridische vragen, branding of jaarrekeningen? Binnen de Startup Booster hebben we een unieke mogelijkheid om startups, student experts en het bedrijfsleven te koppelen en uitdagingen aan te pakken!

Planning & aanmelden:

  • kijk op www.startupbooster.nl voor de agenda en meer informatie!

Aanbod

  • Maandelijkse Fontys Startup Booster Masterclasses
  • Fontys Startup Booster Weekend
  • Direct expertise koppelen aan hulpvragen van Fontys startups

Kijk voor de volledige informatie van het startup booster programma op www.startupbooster.nl

Heb je een vraag of wil je een bijdrage leveren? Mail dan naar cvo@fontys.nl