Hybride leeromgevingen worden gedefinieerd als leeromgevingen op het grensvlak van onderwijs- en beroepspraktijk, waar studenten, docenten en werkveldpartners samen leren, werken en onderzoeken vanuit authentieke vraagstukken.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Fontys zet flink in op (door)ontwikkeling van hybride leeromgevingen. De ambitie die Fontys daarbij heeft, is dat Iedere opleiding in 2025 een hybride leer- en onderzoekomgeving heeft, zie het Fontys beleid. Deze ambitie wordt kracht bijgezet doordat de ontwikkeling van hybride leeromgevingen is opgenomen in de kwaliteitsafspraken van Fontys. Flankerend daaraan loopt een Fontysbreed Programma Hybride Leeromgevingen in de periode 2020-2024. Hieronder vind je meer informatie over Fontys en de hybride leeromgeving.

Fontys

Inspiratie en praktijk

Veel Fontys opleidingen werken momenteel aan het ontwikkelen van hybride leeromgevingen en werkveldpartners zoeken steeds vaker de samenwerking met Fontys. Wie een goed beeld wil krijgen van (de mogelijkheden van) hybride leeromgevingen, kan leren van de kennis en ervaring die er op dit gebied al is opgedaan. Hieronder enkele handreikingen en praktijkvoorbeelden ter inspiratie.

Onderzoek

Binnen Fontys wordt uitgebreid onderzoek verricht naar de verschillende aspecten van hybride leeromgevingen. Sinds 2021 kent Fontys ook het lectoraat Professionele Werkplaatsen met eigen kenniskring.

Nieuws

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Contact

Heb je een vraag over of heb je hulp nodig bij de ontwikkeling van een hybride leeromgeving, neem dan contact op met het programmateam hybride leeromgevingen of laat een reactie achter via het contactformulier. Indien je in contact wilt komen met collega's die actief zijn op dit gebied, word dan lid van het netwerk hyride leeromgevingen (MS teams).