14
september
2021
|
14:15
Europe/Amsterdam

Twee nieuwe lectoren ‘Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving’

Pieterbas-Teatske

Het college van bestuur van Fontys heeft Pieterbas Lalleman en Teatske van der Zijpp benoemd als lector ‘Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving'. De benoemingen gaan in op 15 september 2021 en lopen tot 15 september 2025. Het nieuwe lectoraat dat verbonden is aan Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid is een voortzetting van het lectoraat Persoonsgerichte Praktijkvoering (ook FHMG).

De twee aan dit nieuwe lectoraat verbonden lectoren hebben ieder een ‘eigen’ onderzoeksthema. Lalleman focust zich op leiderschap en Van der Zijpp op technologie. Het lectoraat richt zich op deze twee thema’s om actuele trends, met een vaak rijke geschiedenis, in onze ouder wordende samenleving, zoals eigen regie en transmuralisering van zorg, te kunnen ondersteunen en in gezamenlijkheid vorm te geven. Persoonsgerichtheid is hierbij altijd het vertrekpunt.

Kenmerkend voor het onderzoek is dat creatieve en participatieve vormen van dataverzameling, - analyse en disseminatie gebruikt worden om transities in zorg-, leer en werkrelaties duurzaam te ondersteunen. Het lectoraat werkt samen met zorginstellingen, andere lectoraten binnen en buiten Fontys, de Centres of Expertise Health en Future of learning en regionale of (inter)nationale kennisinstituten.

Leiderschap
Pieterbas Lalleman (1975) is verpleegkundige met een voorliefde voor het werk van professionals in zorg en in leiderschaps- en besturingsvraagstukken. ‘In mijn werk staat het relationele en persoonsgerichte altijd centraal. Leiderschap gaat om relaties, dicht bij het ‘echte werk’ samen met patiënt, cliënt en aanverwant’, aldus Lalleman. Hij is verder als senior onderzoeker betrokken bij het landelijke RN2Blend onderzoeksprogramma naar gedifferentieerd werk van verpleegkundigen. Daarnaast werkt hij samen met verschillende promovendi aan studies op het gebied van verpleegkundig leiderschap. Ook is Lalleman visiting assistant professor bij de University of Alberta en werkt hij als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg en als toezichthouder in de zorg. Tot slot is Pieterbas Lalleman voorzitter van het Historisch College FNI bij beroepsvereniging V&VN en als docent verbonden aan het onderwijs.

Technologie
Teatske van der Zijpp (1966) werkt sinds 2001 als docent en onderzoeker bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG). Sinds 2014 is zij verbonden aan het lectoraat van FHMG waar zij actief verbinding zoekt tussen onderzoek, onderwijs, beroepspraktijk en bedrijfsleven om de transitie van zorg te ondersteunen vanuit een persoonsgerichte visie. Van der Zijpp: “Kennis ontwikkelen over zorgtechnologie in lokale zorgcontexten en regionaal delen met verschillende zorginstellingen is nodig voor de transitie naar ánders werken in de zorg”.

Ook is Van der Zijpp projectleider van diverse projecten over de bijdrage van innovaties aan betere zorg- en leerrelaties waarbij álle betrokkenen tot hun recht komen (Langer Veilig Thuis en Innovaties in Leren met Virtual Reality of Smart Glasses). Haar nieuwsgierigheid hoe innovaties verschil kunnen maken in de praktijk, stamt al vanuit haar promotie in 1996. Als sociaal geograaf aan de Vrije Universiteit onderzocht zij de bijdrage van computer gestuurd onderwijs aan gepersonaliseerd leren in het onderwijs.

 

Auteur: Sander Peters