16
maart
2021
|
17:06
Europe/Amsterdam

Thuiswerkregeling, update 45

Werken op de plaats die het beste past bij je werkzaamheden

Update C

Thuiswerken, als het aan Fontys ligt werken we ook na ‘Corona’ regelmatig vanuit huis. Uiteraard niet gedwongen zoals nu maar voor wie wil en als de werkzaamheden het toelaten. Door regelmatig thuis te werken, blijkt werk en privé beter te combineren. Bovendien is er geen woon-werkverkeer waardoor wordt bijgedragen aan vermindering van de CO2-uitstoot, files en parkeerdruk op de campus. Op de Dag van de Thuiswerker, 16 maart, lichten we hieronder de concept thuiswerkregeling van Fontys toe.

In november 2020 hielden we een enquête onder medewerkers. De meerderheid van de respondenten gaf aan in de toekomst wel 1 à 2 dagen vanuit huis te willen werken. Op basis van inzichten en resultaten van deze enquête is door de dienst P&O een concept thuiswerkregeling opgesteld. Het college van bestuur heeft er mee in gestemd. Op dit moment ligt dit concept voor instemming bij de Centrale Medezeggenschapsraad.

Thuiswerkset en flexibel systeem van vergoedingen
Die regeling voorziet vanaf het nieuwe studiejaar 2021-2022 in twee belangrijke zaken: de mogelijkheid om een thuiswerkset (bureau, stoel, monitor) te krijgen voor wie straks structureel een deel van zijn werk vanuit huis doet en een flexibeler systeem van vergoedingen. Belangrijkste aspect in de regeling is dat de vergoeding die je ontvangt bepaald wordt door wáár je op een bepaalde dag werkt. Je ontvangt

  • 100% reiskostenvergoeding bij OV-gebruik,
  • de huidige vergoeding wanneer je met de auto komt en
  • een dagvergoeding van €2 euro voor de dagen dat je vanuit huis werkt.

Per dag kun je besluiten wat je doet: thuiswerken, met je auto naar Fontys komen of per fiets of met het OV. We zorgen ervoor dat dit alles op een simpele manier te declareren is.

Wat nu soms als een keurslijf voelt wordt straks een keuze: niet meer allemaal elke dag naar Fontys, maar werken op de plaats die het beste past bij je functie, je eigen voorkeur en de taken die je op dat moment doet.

Na instemming van de CMR wordt de regeling praktisch uitgewerkt. Je ontvangt later nadere informatie.

Auteur: dienst P&O