Eindhoven,
17
maart
2016
|
20:22
Europe/Amsterdam

Onderzoek naar geluk in het Eindhovense bedrijfsleven

werken-aan-je-bedrijf.jpg

Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, Parktheater Eindhoven en de gemeente Eindhoven starten op 17 maart samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam een grootschalig onderzoek naar de stand van het geluk in het Eindhovense bedrijfsleven. Het is de eerste keer dat in Nederland op deze manier zo breed naar het welzijn van medewerkers in een hele regio wordt gekeken.

Het onderwerp geluk wint terrein binnen bedrijven en organisaties, naast of misschien wel als aandrijfkracht van financiële graadmeters (net als bij de overheid en politici). En dat is gerechtvaardigd want het belang van gelukkige medewerkers is in diverse onderzoeken aangetoond. Gelukkige medewerkers hebben meer plezier in het werk, voelen zich nauwer betrokken bij de organisatie, kunnen beter omgaan met veranderingen, staan meer open voor nieuwe dingen, zijn gezonder (lager ziekteverzuim en minder burn-outs) en zijn productiever.

Daarnaast is aangetoond dat gelukkige mensen goede burgers zijn in de samenleving. Gelukkige mensen zijn actiever, creatiever, betere partners en betere ouders. Ze zijn minder vatbaar voor ziektes, leven langer, nemen vaker vrijwilligerstaken op zich in de samenleving, zijn vaker politiek betrokken en betalen beter belasting. Het zijn in zekere zin bravere burgers die meer participeren. Ongelukkige mensen zijn vaak werkloos, futloos, vaker ziek, hebben minder sociale contacten, minder zelfvertrouwen en hebben het gevoel dat zij geen toegevoegde waarde hebben aan de maatschappij.

Voor Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, het Parktheater en de gemeente Eindhoven reden genoeg om samen met Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) van de Erasmus Universiteit een onderzoek te starten naar de stand van het geluk op de werkvloer van het Eindhovense bedrijven en instellingen.

Medewerkers worden in het onderzoek bevraagd o.a. op het gebied van levenstevredenheid, inzet, betrokkenheid, corporate social responsibility, toekomstverwachting, omgeving, duurzame inzetbaarheid en onderwijs. Het onderzoek is daarmee veel breder dan de meeste tevredenheidsonderzoeken die bedrijven zelf onder haar medewerkers uitvoeren. De enquête is zowel via internet als via een app worden ingevuld door de medewerkers.

Deelname
Bedrijven kunnen zich tot 15 april aanmelden als deelnemer aan het onderzoek. Er is een minimum aantal deelnemende bedrijven nodig om het onderzoek plaats te kunnen laten vinden. Medewerkers van deze bedrijven worden hierna in de gelegenheid gesteld om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. De deelnemende bedrijven ontvangen in september 2016 een rapportage met de onderzoeksbevindingen inclusief een organisatie specifieke rapportage over de stand van het geluk binnen de eigen organisatie ten opzichte van andere deelnemende organisaties. De organisatie specifieke resultaten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Wel wordt er aan de hand van het onderzoek een algemeen beeld geschetst van de stand van het geluk binnen het bedrijfsleven in de regio Eindhoven.

Ook medewerkers van bedrijven die niet aan het onderzoek deelnemen, kunnen de vragenlijst invullen. Hun antwoorden worden meegenomen in het algemene beeld van de regio.

Meedoen als organisatie is eenvoudig. U dient vóór 15 april 2016 aan te geven dat u als organisatie meedoet door een e-mail te sturen naar gelukkigwerkenineindhoven@fontys.nl. o.v.m. ‘Gelukkig Werken in Eindhoven’. U ontvangt dan meer informatie en de wijze waarop de medewerkers de vragenlijst in kunnen vullen. Meer informatie over het onderzoek is verkrijgbaar via Emma Pleeging van EHERO via pleeging@ese.eur.nl of op www.gelukkigwerkenineindhoven.nl

Themaweek Geluk voor Eindhoven
Het onderzoek naar de stand van geluk in het Eindhovense bedrijfsleven vindt plaats in het kader van de themaweek Geluk voor Eindhoven en die Fontys Hogescholen en het Parktheater dit jaar voor de tweede keer organiseren. Meer informatie over deze themaweek is te vinden op www.gelukvooreindhoven.nl