15
september
2021
|
14:03
Europe/Amsterdam

Nieuwbouw Fontys campus Rachelsmolen gaat volgende fase in

Aannemers starten met de bouw van drie nieuwe onderwijsgebouwen

Ondertekening nieuwsbouw 14-09-21

Fontys transformeert de bestaande campus Rachelsmolen in Eindhoven van een gesloten campus naar een open inspirerende onderwijs- en onderzoeksomgeving. In opdracht van Fontys starten drie aannemers in september met de bouw van drie nieuwe gebouwen ter uitbreiding van de bestaande Fontys campus. Op de plek waar gebouw R1 stond realiseren we maar liefst 24.000 m2 bruto vloeroppervlak. De campus wordt een plek waar ontmoeten centraal staat en waar kruisbestuiving leidt tot innovatie, experimenteren en ondernemen. Een nieuwe campus met een gezonde leer- en leefruimte voor nu en in de toekomst.

Op 14 september vierden we het heugelijke feit dat de opdracht aan Hurks, Croon Wolter en Dros en ULC definitief is getekend en dat er gestart kan worden met de bouw.

Planning
De circulaire sloop van voormalig gebouw R1 is afgelopen zomer afgerond. Vanaf week 38 start de aannemer met de bouw van de drie nieuwe gebouwen. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de nieuwe gebouwen bij aanvang van het nieuwe studiejaar in 2023 in gebruik worden genomen door vijf opleidingsinstituten van Fontys. Zij verhuizen dan van hun huidige locaties aan de Theodoor Fliednerstraat en de TU/e campus naar campus Rachelsmolen.

Welke opleidingen verhuizen?
De vijf instituten die verhuizen zijn Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, Fontys Paramedische Hogeschool, Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Fontys Hogeschool Pedagogiek en Fontys Hogeschool Sociale Studies. Het gebouw kan straks ruim 6000 voltijdstudenten en deeltijdstudenten huisvesten en zo’n 450 FTE medewerkers.

Duurzaamheid
De campus krijgt ook een sterk groen karakter met een mix van dynamische verblijfsplekken. In het ontwerp is op verschillende manieren invulling gegeven aan de duurzaamheidsambities van Fontys. Zo zijn de gebouwen gasloos, verwarmen en koelen gebeurt met een ‘warmte- en koudeopslag’(WKO) en de daken zijn voorzien van zonnepanelen. Het regenwater wordt opgevangen in het terrein en geïnfiltreerd in de bodem, er wordt geen regenwater geloosd op het riool.

Auteur: Judith Tollig