Eindhoven,
05
juni
2015
|
09:55
Europe/Amsterdam

Lectorale rede Robert Schuwer

“Hbopener: naar een open hbo-curriculum”

   

Op 12 juni 2015 houdt dr.ir. Robert Schuwer, lector Open educational resources bij Fontys Hogeschool ICT in Eindhoven, zijn lectorale rede: “Hbopener: naar een open hbo-curriculum”. In zijn rede beargumenteert hij waarom meer openheid in het curriculum van de hogeschool noodzakelijk is.

Uitdagingen
Belangrijke uitdagingen voor Fontys Hogeschool ICT zijn de grote aantallen studenten en de opdracht om snel te kunnen reageren op ontwikkelingen in het ICT vakgebied. Hergebruiken en delen van leermaterialen kan helpen in het beantwoorden van die uitdagingen. Uiteindelijk leidt dat tot een kwaliteitsverbetering van het onderwijs en bevordert het innovaties in het curriculum.

Open leermateriaal voor onderwijs
Schuwer betoogt dat docenten bij het realiseren van een opener curriculum de belangrijkste stakeholders zijn. Docenten komen echter hindernissen tegen wanneer ze meer open leermaterialen willen hergebruiken of hun eigen materialen willen delen. Zo zijn vindbaarheid van open leermaterialen en de auteursrechtelijke vraagstukken belangrijke issues. In zijn lectoraat wil Schuwer deze hindernissen zoveel mogelijk wegnemen door te onderzoeken op welke wijze docenten hierbij kunnen worden ondersteund met digitale hulpmiddelen.

Open innovatie voor bedrijven
Dergelijke open innovaties, waarbij enerzijds de eigen kennis gedeeld wordt met de buitenwereld en anderzijds de kennis van de buitenwereld een rol speelt bij innovatieprocessen, komen in andere bedrijfstakken ook voor. Schuwer zal onderzoeken hoe de hogeschool kan leren van dergelijke bedrijven: hoe hebben ze deze open innovatieprocessen georganiseerd en op welke wijze kan het delen van leermaterialen helpen in het realiseren van een visie op open innovatie bij bedrijven?

Boilerplate