09
april
2019
|
16:23
Europe/Amsterdam

In teams samen werken aan kwaliteit: hoe doe je dat?

kwaliteitsportfolio+8+april+19

Op maandag 8 april jl. organiseerde het programma Kwaliteitsportfolio een masterclass over het samenwerken in teams van professionals. Dit was alweer de achtste masterclass in een reeks van tien. Eerdere masterclasses gingen onder andere over het voeren van dialoog, kwaliteitsstandaarden en werkwijzen voor verbetering. Het idee achter de masterclasses is dat medewerkers van instituten die deelnemen aan het programma Kwaliteitsportfolio hun kennis en inzicht ten aanzien van relevante thema’s kunnen delen en verder verdiepen. De presentaties van alle masterclasses zijn te vinden op de portal van het kwaliteitsportfolio.

In deze masterclass lichtten twee instituten die deelnemen aan het programma Kwaliteitsportfolio toe hoe zij in teams samenwerken aan kwaliteit. Marucha Scholten, teamleider Fontys Sporthogeschool, vertelde hoe zij in 2016 bij de opleiding Sportkunde startte met een nieuwe teamstructuur. In de nieuwe structuur met vier onderwijs- en vier functionele teams is een groep van collega’s samen ‘eigenaar’ van een deel van het curriculum. Dit vraagt om een cultuur van vertrouwen, om gedragen kaders en heldere doelen, om beslisbevoegdheid van de teams en om coachend en faciliterend leiderschap. Een hele omslag waarbij in de praktijk een goede balans gezocht moet worden tussen veranderen en regelmaat, tussen kwaliteit en tijd en tussen zelfsturing en procesbeheersing. Verandering gaat in kleine stapjes, maar wel vooruit.

Continue dialoog
Vervolgens vertelden Bart van Bezooijen en Martin Westbeek hoe bij Fontys Economische Hogeschool Tilburg door de projectgroep kwaliteitsportfolio de veranderingen bij de opleidingsteams worden ingezet. De eerste fasen zijn: met elkaar aan de slag gaan om informatie over kwaliteit te verzamelen en deze vervolgens met elkaar delen. Het voeren van teamgesprekken over de inhoud van het kwaliteitsportfolio moet uiteindelijk leiden tot een mindset bij de teams om kwaliteit in samenhang verder te ontwikkelen. Ook zij hebben ervaren dat een kwaliteitscultuur er niet van vandaag op morgen is. Het vraagt om een continue dialoog in zowel formele als informele ontmoetingen.

Na deze voorbeelden spraken de circa 30 aanwezigen over de succesfactoren/ belemmeringen om te komen tot samenwerken in teams. Onder leiding van San Wojakowski, teamcoach bij P&O, werd in vier groepen gediscussieerd over de randvoorwaarden voor het nemen van resultaatverantwoordelijkheid door een team. De teamverandercirkel van P&O vormde hierbij een goede kapstok.

De laatste twee masterclasses zijn op 13 mei met als thema integriteit en transparantie en op 17 juni worden ervaringen uitgewisseld over het digitale kwaliteitsportfolio.Vragen naar aanleiding van dit verslag? Mail naar i.vandenbroekvanderhelm@fontys.nl

 

Auteur: Ingrid van den Broek en Martin de Wolf