03
april
2024
|
09:05
Europe/Amsterdam

In de rij voor de AI-workshop

Nieuwe data ingepland

workshop ai

Het loopt storm bij de Fontys workshop Artificial Intelligence (AI) voor beginners. Inmiddels hebben zich zo’n 250 Fontyscollega’s aangemeld en staat nog een flink aantal op de reservelijst. Vandaar dat er weer nieuwe workshopdata zijn ingepland. Daarnaast wordt er nagedacht over een verdiepende en een expert-workshop.

We hadden deze animo wel verwacht, zegt Mark Mettler (docent en ontwikkelaar scrumteam Fontys Blended Learning). ‘Maar dat ze zó snel vol zouden zitten niet. De eerste serie workshops was binnen anderhalf uur volgeboekt en ook de tweede reeks zat snel vol. Zowel in Eindhoven, Tilburg, Venlo als in Sittard. Dat is natuurlijk mooi, maar vooral omdat veel medewerkers bereid zijn te investeren in een nieuwe ontwikkeling. Blijkbaar vindt men het belangrijk om bij te blijven op AI-gebied.’

De workshop is ontstaan op verzoek  van de Fontys Werkgroep Generatieve AI.  Een van de initiatiefnemers en ontwikkelaars is Mario Paiano (expert XR & Creatieve Media). ‘Ik merk dat veel Fontyscollega’s geïnteresseerd zijn in AI en er iets mee willen, maar niet goed weten waar ze moeten beginnen. Daarbij voelen ze ook urgentie, aangezien hun studenten er wel raad mee weten. Om vooral hén op weg te helpen, hebben we in eerste instantie ingezet op een beginnersworkshop AI: wat is AI, specifiek generatieve AI (GenAI), welke mogelijkheden heb je als consument en als Fontysmedewerker en hoe werkt het nou precies?’

De kunst van het prompten
Een van de belangrijkste vaardigheden die je bij generatieve AI nodig hebt, is (goed) kunnen prompten. Ofwel: een opdracht geven of vraag stellen aan een chatbot, waarop de chatbot een antwoord teruggeeft. Vergelijkbaar met Google, alleen stel je de vraag nu aan één slimme internetrobot die één specifiek antwoord teruggeeft. Een bekend voorbeeld van zo’n chatbot is ChatGPT. ChatGPT kun je alles vragen en heeft op (bijna) alles een antwoord.

In de workshop leer je hoe je binnen Fontys veilig met AI-apps zoals ChatGPT kunt werken ‘Daar gebruiken we binnen Fontys Microsoft Copilot voor’, zegt Mario. ‘Daarmee kun je zowel teksten als beelden genereren. Daarnaast is Copilot extra veilig omdat er geen data van Fontys gebruikers worden opgeslagen voor training van het AI model.’

Ook bij Copilot is het van belang om de juiste vragen te stellen. Chatbots zijn namelijk robots, die zeer letterlijk antwoord geven op je vraag. ‘Ben je niet specifiek of duidelijk genoeg, dan krijg je dat ook terug. Een goede prompt geven, is dus de kunst’, aldus Paiano. ‘Maar ook het interpreteren en gebruiken van de antwoorden is belangrijk: Heeft de chatbot wel gelijk, is het antwoord bruikbaar? Moet ik mijn vraag herzien of een vervolgvraag stellen? Ook daar besteden we uitgebreid aandacht aan.’

Fontys beleid
Een ander aspect dat in de beginnersworkshop voorbijkomt, is het Fontysbeleid. Op welke manier mag je generatieve AI namelijk gebruiken in het onderwijs? Hiervoor heeft de Werkgroep Generatieve AI een handreiking met enkele richtlijnen opgesteld. Daarbij luidt het devies: ‘generatieve AI is een hulpmiddel; het is aan de mens om de output op waarde te schatten en constant te verfijnen. Daarvoor zijn kennis en vaardigheden nodig.’ Heb je vragen over het Fontys beleid omtrent AI? Mail gai@fontys.nl.

De workshopshop AI voor beginners was, hoewel ik al regelmatig AI-tools had ingezet voor het genereren van teksten en beelden, voor mij een eyeopener. De ontwikkelingen gaan nog sneller dan dat ik had gedacht en in de workshop leer je de door Fontys ondersteunde en betaalde tools te gebruiken zonder zelf een abonnement te hoeven afsluiten. Een echte aanrader voor iedereen die op de rijdende trein wil springen. Persoonlijk denk ik dat je dit als docent niet alleen moet willen maar ook moet doen, omdat de studenten al lang AI inzetten bij hun studie.

Tom van Buitenen, docent Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek

Nieuw aanbod voor Fontysmedewerkers 
Vanwege het succes van de beginnersworkshop zijn er voor Eindhoven, Tilburg en Venlo weer nieuwe workshopdata ingepland. Deze kun je vinden op deze Fontyswebsite. Aanmelden is voorbehouden aan Fontysmedewerkers. Collega’s met animo in Sittard kunnen zich melden via scrumteamblendedlearning@fontys.nl. Momenteel wordt nagedacht over een workshop voor gevorderden en een expertworkshop. Binnenkort meer hierover.

Aanbod voor externen
Ook voor externen biedt Fontys mogelijkheden om wijzer te worden in de wereld van (generatieve) AI. Zo verzorgt de Generative AI Community van het Fontys Kenniscentrum Applied AI for Society lezingen, inspiratiesessies en workshops voor het werkveld in de Brainport regio. Interesse? Mail kcaiforsociety@fontys.nl

Auteur: Erik Oomen