04
februari
2020
|
15:20
Europe/Amsterdam

Huurovereenkomst BIC ondertekend

overeenkomst BIC

Vanochtend ondertekende Ella Hueting, namens Fontys, de huurovereenkomst die de komst en vestiging van Fontys op de Brainport Industrie Campus (BIC) formeel bevestigt. Op deze campus gaan Fontysstudenten in eigen ruimtes aan de slag met Operational Excellence, 3d-printen en robotica. Naast Fontys heeft ook Summa ruimte in gebruik in het complex. Eerder al was ook het Fontys Centre of Expertise HTSM betrokken bij een samenwerking in BIC’s fieldlab Smart Connect Supplier Network.

Voor Brainport Industries Campus is samenwerking met het onderwijs een van de speerpunten. “Door het contact tussen studenten, docenten en onze bedrijven te stimuleren, is iedereen geholpen”, zegt Ferdinand Gremmen, directeur SDK Vastgoed (Volker Wessels) en verantwoordelijk voor BIC. “Vandaar ook dat we bij de opzet van BIC hier zo’n belangrijke rol aan hebben willen geven. De praktijk wijst nu al uit dat het concept werkt; met de komst van Fontys zal dat alleen nog maar sterker worden.”

Fontys heeft de ambitie om in Brainport Eindhoven bij te dragen aan de gewenste groei van het aantal technisch geschoolde professionals, waaronder ingenieurs. Mede dankzij de middelen die beschikbaar komen uit de regiodeal Brainport kan Fontys nu in zogenaamde hybride leeromgevingen investeren, waar het onderwijs en het werkveld nauw samenwerken. “Deze hybride leeromgevingen hebben grote meerwaarde voor het onderwijs, omdat aan echte problemen uit het werkveld wordt gewerkt in een praktijkomgeving waarbij ook nog eens gebruik wordt gemaakt van de modernste faciliteiten en technologieën”, zegt Ella Hueting, directeur van Fontys Hogeschool Engineering. “En de meerwaarde voor het bedrijfsleven zit hem in de groei van de innovatiekracht door inzet van studenten en experimenten in praktijkgericht onderzoek. Daarnaast kunnen professionals in het werkveld deelnemen aan onderwijs zodat Fontys ook een bijdrage levert aan het Leven Lang Ontwikkelen. BIC geeft daarmee invulling aan leren voor werkenden, voor alle stakeholders een belangrijk thema.”

 

Auteur: Mascha Arts