30
november
2021
|
09:40
Europe/Amsterdam

Fontys tool biedt inzicht in regionale spelers bij Leven Lang Ontwikkelen

Fontys Tool Speelveld LLO

Een leven lang ontwikkelen is een van de grote arbeidsmarktthema’s van dit moment. Organisaties worstelen met het vinden van voldoende en geschikt personeel. Het onderwijs wordt opgeroepen om versneld mensen op te leiden voor krapteberoepen. Ook wordt er veel geïnvesteerd in het up-to-date te houden van de competenties van het huidige personeel. Kortom, het continu leren en ontwikkelen is cruciaal, zodat mensen én organisaties mee kunnen doen in werk en samenleving, bijblijven en niet uitvallen. Welke partijen daarbij een rol spelen is niet altijd duidelijk. De tool ‘Speelveld LLO’ helpt om daar inzicht in te krijgen.

Een leven lang ontwikkelen heeft betrekking op het individu, maar de hulp van werkgevers, overheid en onderwijsinstellingen is cruciaal. Met het uitdijende aanbod van opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten, is het aantal betrokkenen bij een leven lang ontwikkelen fors toegenomen. Zoveel zelfs dat het voor werkenden, werkzoekenden en werkgevers lastig is om een overzicht te krijgen wie nu eigenlijk welke ondersteuning biedt en rol heeft. Juist dit gebrekkige overzicht kan voor werkgevers en werkenden een belemmering zijn om met een leven lang ontwikkelen aan de slag te gaan.

Tool
Op basis van onderzoek heeft Fontys het speelveld aan betrokken partijen in kaart gebracht en een tool ‘Speelveld LLO’ ontwikkeld.
De tool geeft inzicht in welke actoren betrokken zijn bij LLO, welke rol zij spelen, en op welke doelgroep zij zich in hun dienstverlening richten. De tool richt zich in eerste instantie op werkgevers, zodat HR-professionals bij bedrijven op basis van de informatie beter kunnen bepalen met wie zij in contact kunnen treden om het leren en ontwikkelen van de medewerkers een impuls te geven.

De tool is ontwikkeld door Marian Thunnissen, Marielle Rosendaal en Ellen Koop-Spoor, verbonden aan het lectoraat Dynamische talentinterventies van Fontys. Marielle Rosendaal: “De aanleiding van de tool was een onderzoek van Marian naar regionale samenwerking op leven lang ontwikkelen. Daarna zijn we aan de slag gegaan de actoren beter in kaart te brengen en hebben we een interactieve infographic ontwikkeld. Gedurende het proces hebben we prototypes voorgelegd aan enkele arbeidsmarktexperts in de regio om er zeker van te zijn dat we met het juiste bezig waren”.

Regionaal
Wat valt de onderzoekers op bij het gebruik van de tool? Marian Thunnissen: “De grote concentratie van actoren op het regionale niveau is opvallend. Dat is belangrijk, want in de regio moet het gebeuren. We zien daarbij wel een spanning, omdat de beleidsbepaling toch vaak nog wel vanuit Den Haag gebeurt. Dat roept de vraag op hoeveel speelruimte de regionale partijen hebben?”.

Ellen Koop-Spoor vult aan: “Een groot aantal actoren zit op het snijvlak van regionaal en landelijk, en slechts een enkele actor vormt de verbinding tussen regionaal en sectoraal. Dat is zorglijk, omdat juist de meest prangende vragen op de arbeidsmarkt te maken hebben met het switchen van baan tussen twee sectoren. De overstap van horecamedewerker naar de zorg, binnen een bepaald regionaal werkgebied. Het opheffen van de grenzen tussen sectoren behoeft wat ons betreft meer aandacht”.

Meer weten?
De tool is vrij beschikbaar via de website van het lectoraat Dynamische Talentinterventies van Fontys Hogescholen. Klik hier om direct naar de tool te gaan. 

Auteur: Hanna van Beelen