Eindhoven,
10
april
2015
|
12:10
Europe/Amsterdam

Fontys Educatief Centrum T&I ontvangt kwaliteitskeurmerk Hobéon

uitreikinghobeacuteoncertificering.jpg

Fontys Educatief Centrum T&I (FECT) ontving op 8 april jl. van Hobéon Certificering BV een kwaliteitskeurmerk voor de professionalisering van basis, medior, en senior docenten . Hobéon was onder de indruk van de consistentie in de kwaliteit en de snelheid waarmee het certificeringsproces is verlopen. FECT heeft hiermee een voortrekkersrol in de normering van persoonscertificering en professionalisering van docenten.

FECT verzorgt professionaliseringstrajecten in het techniekdomein voor Fontys basis (BKO), medior (MKO) en senior (SKO) kwalificatie voor docenten en biedt op de laatste twee niveaus een verdere specialisatie naar didactiek, toetsing, mediawijsheid en onderzoek. FECT biedt daarnaast nog trajecten, losse workshops en trainingen aan in reactie op specifieke vragen uit het werkveld.

Het keurmerk wordt afgegeven op basis van een door Hobéon uitgevoerde kwaliteitsanalyse met locatieaudit. In het onderzoek heeft Hobéon het FECT beoordeeld op de onderwerpen: Visie en missie, Beoordeling opleidingsprogramma’s, Personeel en organisatie, Voorzieningen, Kwaliteitszorg en Resultaten. Het keurmerk is toegekend voor een periode van drie jaar en zal periodiek worden beoordeeld.

Ir. Fred de Bruijn (Hobéon) overhandigde het certificaat aan Pauline Klijn (FECT). De Bruijn benadrukte het als een uitdaging te zien om een trendsetter te blijven.