03
februari
2020
|
16:31
Europe/Amsterdam

Financiering voor onderzoek over toekomst creatieve broedplaatsen

Broedplaats vb2

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA kent vanuit de regeling RAAK-Publiek een tweejarige onderzoeksfinanciering toe aan het project Bloeiende Broedplaatsen. Dit project is een initiatief van het lectoraat De Ondernemende Regio van Fontys, in samenwerking met TU/e Urban Labs van de faculteit Bouwkunde.

Bloeiende Broedplaatsen heeft als doel om een toekomstperspectief te ontwikkelen voor makersplekken in de stad. Met hun project - dat loopt van mei 2020 tot en met april 2022 - willen de onderzoekers de maatschappelijke meerwaarde van broedplaatsen en ateliergebouwen in Nederland in kaart brengen en een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van organisaties die deze locaties ontwikkelen en beheren. Op basis van best practices, intervisies en netwerkanalyses worden nieuwe huisvestingsconcepten, organisatievormen en verdienmodellen verkend die broedplaatsen kunnen helpen om hun positie in het speelveld van stedelijke ontwikkeling te versterken. Tevens wordt in het project aandacht besteed aan de rol van de broedplaatsprofessional als communitymanager en als kwartiermaker in gebiedsontwikkelingen.

Ruimte voor creativiteit en innovatie
Projectleider Bart de Zwart: “Eén van de effecten van de vastgoedcrisis is dat we in het voorbije decennium een enorme bloei hebben gezien van lokale initiatieven. Door leegstand en stilgevallen gebiedsontwikkelingen zijn in de rafelranden van de stad allerlei broedplaatsen ontstaan die ruimte bieden aan culturele en creatieve activiteiten. Deze locaties hebben niet alleen een functie als betaalbare huisvesting voor kunstenaars en de creatieve industrie, maar dragen ook bij aan het innovatieve ‘ecosysteem’ van de stad. Vandaag de dag zien we echter dat broedplaatsen door het aantrekken van de vastgoedmarkt onder druk staan. Dat is jammer, want broedplaatsen hebben naast een culturele waarde, ook een grote sociale, ruimtelijke en economische potentie. Met ons onderzoek denken we na over de vraag hoe je binnen een stedelijk gebied ruimte kunt bieden aan creativiteit en nieuwe ideeën. Op die manier willen we bijdragen aan duurzame verstedelijking en een slimme samenleving.”

Samenwerking
Binnen het project wordt samengewerkt met een landelijk consortium van zestien atelier- en broedplaatsorganisaties, waaronder vertegenwoordigers van het Landelijk Overleg Ateliers (LOA) en het Dutch Creative Residency Network (DCR). Gezamenlijk vertegenwoordigen deze organisaties ruim 300 ateliergebouwen en broedplaatsen die ruimte bieden aan circa 4.700 makersplekken. Daarnaast nemen aan het project verschillende netwerk- en kennispartners deel, zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Triodos Bank, de Boekmanstichting, Platform BK en Bureau voor Economische Argumentatie. Vanuit de kennisinstellingen participeren onder andere (docent-)onderzoekers en studenten van de opleiding Vastgoed & Makelaardij (Fontys Hogeschool Economie en Communicatie) en de mastertrack Architectural Urban Design and Engineering (Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde).

 

auteur: Bart de Zwart