05
november
2019
|
11:29
Europe/Amsterdam

'De Onderzoeksprijs brengt ons werk nog meer tot leven!'

Winnaars Onderzoeksprijs 2019

Heb je het afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd dat tot stand kwam in nauwe samenhang met het werkveld of andere regionale kennisnetwerken? Is de impact ervan zichtbaar voor de maatschappij? Is het onderzoek origineel en innovatief? Dan doe je er goed aan je aan te melden voor de jaarlijkse Fontys Onderzoeksprijs. De wedstrijd staat open voor bachelor studenten, masterstudenten en medewerkers. Inschrijven kan tot 27 november.

Dat meedoen de moeite meer dan waard is, bewijzen de winnaars van vorig jaar: Lars Borghouts en Menno Slingerland van Fontys Sporthogeschool én Bart de Zwart van Fontys Hogeschool Economie en Communicatie. Inderdaad, in de medewerkerscategorie slaagde de jury er uiteindelijk niet in om één winnaar aan te wijzen.

Borghouts en Slingerland wonnen met ‘Een Punt voor Gym’ waarin ze onderzochten hoe het beoordelingssysteem bij de gymles zodanig verbeterd zou kunnen worden dat de leerlingen gemotiveerder worden. De Zwart werd beloond voor ‘De Ondernemende Binnenstad’ waarin praktijkgericht onderzoek liet zien hoe binnensteden, die door de crisis zijn leeggelopen, weer nieuw elan kunnen krijgen. Beide onderzoeksprojecten wonnen een verblijf bij een buitenlandse zusterinstelling om verder te werken aan het onderzoek. Borghouts en Slingerland gingen naar Cork en presenteerden hun bevindingen in New York; De Zwart gaat binnenkort met zijn team naar Birmingham en Manchester om daar te spreken over soortgelijke onderzoeken.

Breder publiek
Voor Bart de Zwart was het vorig jaar niet de eerste keer dat hij meedeed. “In 2016 was ik al eens genomineerd en heb toen de derde prijs gewonnen. Die prijs kreeg ik toen op persoonlijke titel. Deze keer vond ik het belangrijk dat we als team mee zouden doen. Zo’n groot onderzoeksproject als De Ondernemende Binnenstad is echt een gezamenlijke inspanning. Daarvoor moet niet alleen de lector of de projectleider waardering krijgen, maar de hele groep van onderzoekers, docenten en ondersteuners die erbij betrokken zijn. De Onderzoeksprijs was bovendien een mooie gelegenheid om het succes dat we ermee al hadden met een breder publiek te delen.” Datzelfde gold voor Borghouts en Slingerland. “We werden erop geattendeerd door onze lector,” zegt Lars Borghouts. “En daardoor bedachten we ons dat het wel een mooie manier zou zijn om ook buiten ons eigen instituut en werkveld ons onderzoek onder de aandacht te brengen.”

Fluitje van een cent
Inschrijven voor de prijs was een fluitje van een cent, zeggen de winnaars van vorig jaar. Borghouts: “Dat valt erg mee. Het helpt wanneer de directeur en lector van je eigen instituut op de hoogte zijn waar je mee bezig bent, enthousiast zijn, en je dus steunen. Maar dat is bij Sporthogeschool zeker het geval. De informatie die je moet aanleveren was voor ons ook voor een behoorlijk deel knippen en plakken van zaken die je al hebt.” De Zwarts motivatie lag vooral in de trots die hij voelde over het project. “Dan is het altijd leuk om je verhaal met anderen te delen. Gelukkig hadden we ons onderzoek in de loop van het project goed gedocumenteerd; niet alleen in woord, maar vooral ook in beeld. Daarmee kun je echt laten zien waar de energie zit in je project: met hoeveel plezier er wordt samengewerkt en hoe professionals geïnspireerd raken door studenten en docenten. Dat vertelt veel meer over het proces dan je met woorden kunt beschrijven. Sowieso denk ik dat, zeker bij praktijkgericht onderzoek, het proces heel belangrijk is. Misschien nog wel belangrijker dan de resultaten zelf.”

Prijsuitreiking
Op de uitreiking zelf kijken beiden met groot plezier terug. “Wat een feestelijke bijeenkomst was dat”, zegt Borghouts. Het winnen van de eerste prijs was een enorme verrassing, zegt ook Bart de Zwart. “Ik heb heel veel leuke reacties ontvangen, zowel op avond van de uitreiking als in de dagen daarna. Ik vond het mooi om te merken dat het winnen van de prijs ook helpt om het onderzoek nog meer bij onze studenten te laten leven. Ook van hen heb ik veel enthousiaste reacties gehad. Iedereen was heel erg betrokken.”

Nieuwe stappen
Beide prijswinnende onderzoekstrajecten hebben ook geleid tot nieuwe stappen. “Ons onderzoek gaat door”, zegt Lars Borghouts. “Ondertussen zijn we bijvoorbeeld een aantal scholen in Brabant aan het begeleiden met de invoering van meer formatieve beoordeling, en dat proces monitoren we onderzoek matig. Ook publiceren we binnenkort, samen met partners van over de hele wereld, richtlijnen voor beoordelen binnen Lichamelijke Opvoeding op de website van de internationale vakorganisatie.” Voor Bart de Zwart geldt iets soortgelijks. “Naar aanleiding van het onderzoek hebben we samen met de Metropoolregio Eindhoven en de provincie Noord-Brabant een leergang Detailhandel ontwikkeld voor ambtenaren. Ook zijn we als hogeschool betrokken bij het Retail Innovation Platform en het Future Retail Lab. Recent nog is in dit kader door mijn collega-onderzoeker Peter ter Hark een grote hackaton met studenten georganiseerd.”

Creatieve broedplaatsen
De Zwart is zelf momenteel bezig met het opzetten van een nieuw landelijk onderzoek naar creatieve broedplaatsen, een onderwerp dat direct in het verlengde ligt van ‘De Ondernemende Binnenstad’. “We zien dat met het aantrekken van de vastgoedmarkt de ruimte voor creativiteit in steden steeds meer onder druk staat. Terwijl deze makers plekken juist ontzettend belangrijk zijn voor een stad om aantrekkelijk en innovatief te blijven. Met dit onderzoek willen we creatieve broedplaatsen helpen om hun positie in de stad te versterken. Daarbij ligt ook een mooie koppeling met ons hogeschool brede onderzoeksthema Smart Society.”

Gewoon meedoen
De winnaars van vorig jaar hebben voor de twijfelaars van nu maar één advies: gewoon meedoen. Lars Borghouts: “Ook al willen we het als ‘objectieve onderzoekers’ misschien wel eens anders doen voorkomen, erkenning is natuurlijk altijd leuk. Wat dat betreft is het winnen van de Onderzoeksprijs, inclusief de reacties daarop zowel binnen als buiten ons instituut, en ook buiten Fontys, een ontzettend positieve ervaring geweest!”

 

Auteur: Bart Brouwers, Innovation Origins