10
februari
2021
|
09:43
Europe/Amsterdam

Crosslab bij de Academie voor Beeldende Vorming

Co-creatie en Kunsteducatie op authentieke wijze

Logo XLAB Team

De Academie voor Beeldende Vorming (ABV) kijkt weer terug op een mooie editie Crosslab. In dit project experimenteren en onderzoeken studenten van de ABV (docentopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving) tien weken lang in de beroepspraktijk; de onderzoeksvragen of probleemstellingen komen uit het werkveld (musea, onderwijs, stichtingen en festivals).

Werkveld als partner
Voor het werkveld is het in meerdere opzichten aantrekkelijk om als partner aan een Cross-lab deel te nemen. Vaak is er geen tijd om met een vraagstelling aan de gang te gaan. Ook kan het interessant zijn om daarop vanuit een ander perspectief antwoorden te krijgen, in dit geval van vijftien energieke studenten. Bovendien zijn aan ieder Cross-lab-project twee ABV-docenten verbonden, allebei met een verschillende achtergrond en hun eigen expertise.

Co-creatie
De samenwerking tussen studenten, docenten en het werkveld binnen Cross-lab is een uitstekend voorbeeld van co-creatie. Organisaties stellen ABV niet alleen een vraag, studenten bezoeken de opdrachtgever en houden interviews om de vraag nog helderder te krijgen. Bij de beoordeling van de presentaties is de opdrachtgever eveneens betrokken.
De studenten zijn erg enthousiast en vinden het fijn om aan een reële opdracht te werken. Hiermee gaan ze écht het experiment aan: "We love Crosslab!"

 

Recap
Bekijk op YouTube de energieke recap van alle Crosslabs 2020 waar 100 studenten, 20 docenten en gastdocenten en 6 partners uit het werkveld aan hebben gewerkt van maart - november 2020. Samenwerkingspartners Crosslabs 2020: MU, EKWC, Galerie Pennings, FHK Werkplaatsen, Fontys Collectie, Scholen Tilburg-West. 

Heb je een vraag over Crosslab? Mail naar FHKabv@fontys.nl

Gepubliceerd door Marielle Hulshoff, Fontys Hogeschool voor de Kunsten