09
januari
2020
|
10:06
Europe/Amsterdam

Balans in de Eindhovense binnenstad: mens versus economie

Openbaar college

foto tribune TQ5 met bezoekers

Eindhoven heeft de ambitie om een economische wereldspeler te worden. Om talentvolle mensen aan te trekken en te behouden zet de gemeente in op iconische hoogbouw. Verandert de binnenstad daardoor in een ‘gated’ community voor welvarende expats en young professionals of blijft er voldoende ruimte voor ‘gewone’ Eindhovenaren? Cees-Jan Pen (lector De Ondernemende Regio) en Caroline Schipper (directeur Fontys Hogeschool Sociale Studies) gaan op donderdag 23 januari tijdens een gratis openbaar college vanuit verschillende invalshoeken in op dit actuele onderwerp. Graag vooraf aanmelden.

De ambitieuze plannen van de gemeente hebben gevolgen voor de leefbaarheid van de binnenstad. Er moeten veertigduizend woningen worden gebouwd. Economisch gezien zijn deze ontwikkelingen prima, maar als er alleen maar dure woningen worden bijgebouwd, delven mensen met minder geld het onderspit. Wat doen deze economische ontwikkelingen met het maatschappelijk weefsel van de stad? Voelen we ons straks nog thuis in de binnenstad? Blijft de binnenstad wel toegankelijk voor gezinnen met kinderen, voor ouderen, voor kwetsbare mensen?In dit openbaar college benaderen Cees-Jan Pen en Caroline Schipper dit onderwerp vanuit hun expertise met het doel een discussie aan te wakkeren.

Caroline Schipper
Caroline Schipper studeerde onder andere bestuursrecht en voltooide masters in science real estate en management in de zorg. Ze adviseerde gemeenten, onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties op het snijvlak van vastgoed en organisatie. Daarna verschoof haar focus naar zorg en inhoudelijke maatschappelijke vraagstukken. Ze was onder andere directeur van Lunet Zorg en GGZ Breburg en bestuurder van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie. Sinds 2017 is ze directeur van Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Cees-Jan Pen
Cees-Jan Pen studeerde sociale geografie en promoveerde op het proefschrift ‘Wat beweegt bedrijven?’ Pen heeft jarenlange ervaring met onderzoek en advies rond vastgoed en ruimtelijk-economische vraagstukken in stad en regio. Hij houdt zich bezig met vitale binnensteden, transformatie, herbestemming en leegstand. Verduurzaming van de vastgoedsector en het onderkennen en centraal stellen van de vraag van bedrijven is zijn passie. Bij Fontys is Pen betrokken bij het lectoraat De ondernemende Regio. Over dit onderwerp schreef hij eerder dit en dit artikel.

Wie, wat en waar? 
Fontys for Society – Openbaar college.
Donderdag 23 januari 2020
Van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop 19.00 uur.
Locatie: Fontysgebouw TQ-5, STRIJP-T, Achtseweg Zuid 151, Eindhoven.
Toegang gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht via dit formulier.

Fontys for Society
In de hedendaagse wereld ben je nooit uitgeleerd. Een leven lang nieuwsgierig blijven, is dan ook geen keuze meer, maar een must. Fontys is als kennispartner actief in de regio om de professionals van de toekomst op te leiden. We willen onze kennis niet alleen delen met onze studenten, maar ook met jou. In toegankelijke openbare colleges gaan onze docenten, studenten en lectoren in op actuele ontwikkelingen en thema’s. Dat levert je niet alleen kennis en informatie op, maar ook verrassende inzichten.

Samen met Bibliotheek Eindhoven
Fontys en Bibliotheek Eindhoven delen in 2020 kennis in het kader van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit college sluit aan bij SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen.