Kenmerken en rollen zakelijke relaties

Met rollen en kenmerken kun je verder onderscheid maken binnen de zakelijke relaties. Je kunt dan eenvoudig selecties maken op een specifieke rol of kenmerk.

Je kunt meerdere rollen toekennen aan een relatie. Beschikbare rollen zijn afhankelijk van het instituut/de dienst waar je werkt.

Rollen

(vaak voorkomende rollen)

Praktijkbegeleider
Externe relatie die nu een stage begeleidt bij een of meerdere opleidingen. Als je deze rol geeft aan je zakelijke relatie kun je de opleidingsrichting aangeven. Ook krijg je de optie om een of meer van de volgende kenmerken toe te kennen:
- Praktijkbegeleider stage
- Praktijkbegeleider afstuderen

Partner in onderwijs
Externe relatie die beschikbaar is voor een bijdrage aan het onderwijs van Fontys. Als je deze rol geeft aan je zakelijke relatie kun je de opleidingsrichting aangeven. Ook krijg je nog de optie om een of meer van de volgende kenmerken toe te kennen:
- Gasdocent (college): externe relatie die bijdraagt aan onderwijscollege
- Bedrijfsbezoek: externe waarbij een bedrijfsbezoek kan plaatsvinden
- Gastacteur: externe relatie die fungeert als gast-acteur om studenten te trainen of ten behoeve van examinering
- Inbreng praktijkcases: externe relatie die praktijkcasses inbrengt, b.v. ten behoeve van opdrachten voor studenten

Relatie zakelijke dienstverlening
Als je deze rol geeft aan je zakelijke relatie kun de opleidingsrichting aangeven.

Klik hier voor meer mogelijke opties voor rollen >>

Leidinggevend

Je kunt als kenmerk aangeven of de relatie leidinggevend is, ja of nee.

Functiegroep/werkveld

Je kunt aangeven in welke functiegroep/werkveld de relatie werkzaam is, bijvoorbeeld beleid, onderwijs, onderzoek, zorg of techniek.

Werkniveau

Je kunt aangeven of de relatie operationeel, tactisch of strategisch werkt.