FAQ

Power BI CRM Funnel

Nee dat is niet nodig. Alle Fontys medewerkers hebben standaard toegang tot deze rapportages.

Voor prospects iedere dag en voor aanmelders/ instromers 1x per week (gelijk met FBI Student, zie bestand Studielink met jaar en weeknummer links onderin).

FBI Student kijkt naar aanmeldingen en inschrijvingen i.c.m. een specifieke status. Het gaat daarbij niet om unieke personen. De CRM funnel kijkt wel naar unieke personen die in het betreffende wervingsjaar een aanmelder en/of inschrijver zijn geweest (ongeacht de huidige status van die aanmelding of inschrijving).

Wanneer in het aanmeldformulier voor een studiekeuzeactiviteit het veld wordt ingevuld met een vooropleiding die direct toegang geeft tot het hbo. Let op: bij Engelstalige opleidingen wordt hier niet naar gevraagd.

De conversie kijkt naar direct instroombare prospects. Voor Engelstalige opleidingen wordt in het aanmeldformulier voor een studiekeuzeactiviteit niet gevraagd naar de vooropleiding. Hierdoor vallen prospects buiten de scope van ‘direct instroombaar’ maar tellen wel mee bij aanmelders georiënteerd. Dat heeft dus invloed op de conversie.

Het kan ook te maken hebben met de instelling van de filters. Bepaalde croho’s/opleidingsvarianten zijn gekoppeld aan meerdere wervingsopleidingen. Soms is bij het aanmaken van een studiekeuzeactiviteit de opleiding erachter niet goed gekoppeld. Dit heeft ook invloed op de conversie.

Vooral in het begin van het wervingsjaar kan dit spelen als er nog geen (direct instroombare) prospects op geregistreerd staan. Ook kan het zijn dat bij het aanmaken van een studiekeuzeactiviteit de opleiding erachter niet goed gekoppeld is waardoor je geen prospects hierop verzameld.

Dat zijn prospects die via het Nederlandstalige aanmeldformulier voor een studiekeuzeactiviteit hebben aangemeld. Hierin wordt niet gevraagd naar de nationaliteit, vandaar ‘leeg’.