Relaties in CRM Next


Type relaties

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Potentialpersoon die interesse heeft getoond in één of meerdere opleidingen (of cursussen) van Fontys
Studentpersoon die zich aangemeld of ingeschreven heeft voor een opleiding van Fontys
Cursistpersoon die zich ingeschreven heeft voor een cursus van Fontys
Studiestakerstudent die is gestaakt met zijn/haar opleiding
Afgestudeerdestudent die een opleiding bij Fontys heeft afgesloten met een diploma
Lid alumniverenigingafgestudeerde die zich heeft aangemeld voor een alumninetwerk van Fontys
Externe relatieveelal een contactpersoon bij een bedrijf. Deze worden meestal handmatig toegevoegd.
Bezoekerpersoon die een Fontys-activiteit bijgewoond heeft wat geen studiekeuzeactiviteit is, of is bij een studiekeuzeactiviteit met een potential meegekomen (bijvoorbeeld een ouder/verzorger).