Scannen/vinken bij studiekeuzeactiviteit zonder datum

Aanmaken evenement zonder datum

  • Wil je een datumloos event aanmaken, neem dan contact op met CRMbeheer.

    • Komt er een aanmelding binnen, dan wordt de aanmelding weggeschreven op het datumloos ‘Evenement’.

    • Instituut neemt contact op met potential (aanmelder voor de meeloopdag) en eventueel met studenten en prikt een datum + tijdstip.

    • Deze datum en tijdstip leg je vast in CRM Next bij de aanmelding op het ‘Evenement’. Het ‘Evenement’ blijft altijd datumloos.

    • ‘EvenementAanmelding’ bevat de daadwerkelijke datum en tijdstip waarop de activiteit gaat plaatsvinden.