Lecturer Practitioner

Wat is een Lecturer Practitioner?

De lecturer practitioner (lp) is een masteropgeleide verpleegkundige die zowel werkt binnen een ZIC als bij de opleiding Verpleegkunde. De lp vervult een brugfunctie tussen praktijk en theorie en vormt de verbindende schakel tussen de belanghebbenden binnen de zorgorganisatie, opleiding, het lectoraat, andere opleidingen en partners. De lp is een rolmodel en laat een lerende houding zien en faciliteert betrokkenen in het ontwikkelen van een onderzoekende en kritische houding.

Wat doet de lecturer practitioner?

  • De lp vervult een sleutelrol bij het beïnvloeden van de context en stuurt verbeteringen, vernieuwingen en innovaties aan, onder meer door (praktijkgericht) onderzoek. Hij/zij betrekt en faciliteert anderen hierin, zoals cliënten, studenten én zorgprofessionals.
  • De lp anticipeert op onderwijsvernieuwingen en signaleert ontwikkelingen en nieuwe inzichten in de zorgpraktijk. Deze brengt de lp onder de aandacht binnen de opleidingen en de zorgorganisatie om de afstemming tussen theorie en praktijk te bevorderen.
  • De lp werkt nauw samen in het begeleiden en beoordelen van studenten en organiseert, verzorgt en evalueert in samenwerking met andere zorgprofessionals uit de organisatie onderwijsactiviteiten binnen het ZIC/ZIN.
  • De lp werkt niet per definitie mee in de zorg aan het bed van de cliënt. Wel kan hij soms met de student en/of medewerker meelopen om de voortgang in de dagelijkse praktijk te evalueren en/of de medewerker in diens begeleidende rol te ondersteunen.

Sfeerafbeelding Fontys

Cis Lijten
LP | ZIC Blixembosch

“Voor mij betekent een ZIC vooral het samenbrengen van kennis en ervaring van medewerkers en studenten. Samen leren en vanuit gezamenlijke betrokkenheid de praktijk verder ontwikkelen. De dynamiek die het concept teweegbrengt in de teams, jaagt deze ontwikkeling aan. Als medewerker moet je jezelf verantwoorden voor je handelen, dicht bij de cliënt en de student wordt ondergedompeld in de praktijk als (tijdelijk) lid van het team. Er valt nog veel winst te boeken in de zorg, zeker als we het nog breder gaan benaderen zoals samenwerken met ICT, logistiek of bedrijfseconomie".